Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Проф. д-р Зорница Златарова, д.м.н.

Проф. д-р Зорница Златарова, д.м.н.

 

Специалист по очни болести с богат професионален опит. Клиничната ѝ работа обхваща цялостна диагностика на всички очни заболявания, като водещо място заемат диагностиката и лечението на съдови и дегенеративни заболявания на ретината, диабетна ретинопатия и макулна дегенерация свързана с възрастта, глаукома, тумори на окото и клепачите.

Хирургичната работа на проф. Златарова включва оперативно лечение на клепачите при промяна в позицията им, тумори и блефаропластика; лазерна микрохирургия при заболявания на ретината и хирургия на предната очна повърхност. Проф. Златарова има издадени две монографии „Тумори на клепачите“ и „Хирургия на клепачите“, участие в авторски колектив на учебник по очни болести, над 60 публикации в специализирани български и международни научни издания. Участвала е с доклади в повече от 65 национални и международни научни форуми и конгреси. Лектор е в редица курсове за продължаващо обучение по медицина, ръководител на специализанити и докторанти, участник в научни проекти. Основните ѝ научни интереси са в областта на диагностиката и лечението на диабетна ретинопатия и макулна дегенерация свързана с възрастта, глаукома, патология на клепачите  и офталмоонкология.

 

Проф. д-р Зорница Златарова, дмн е завършила медицина в Медицински университет-Варна. От 1994г. работи в СБОБАЛ-Варна последователно като ординатор, началник на Консултативно-диагностично отделение, от май 2019, като заместник управител медицинска дейност.

Придобива специалност „очни болести“ през 1999 в МУ-София, а през 2007 придобива и магистърска степен по здравен мениджмънт в МУ-Варна.

През 2007г. след защита на дисертационен труд на тема “Злокачествени тумори на клепачите - разпространение, клинико-морфологични характеристики и хирургично лечение”  пред ВАК проф. Златарова придобива ОНС „доктор“, а през 2017г. след защита на втори дисертационен труд на тема „Реконструктивна хирургия на клепачите при промяна в позицията им и след ексцизия на тумори“ придобива научна степен „доктор на науките“ по специалност офталмология, МУ-Варна.

През 2008г. проф. Златарова започва работа като асистент в Катедрата по НХ, УНГ и очни болести на МУ-Варна, продължава като главен асистент, доцент и от ноември 2018 е професор по очни болести в Катедрата по очни болести и зрителни науки, МУ-Варна.

Проф. Златарова участва в научни журита, редакционни колегии на списания „Глаукоми“, „Български офталмологичен преглед“, „Известия на Съюза на учените – Варна Серия Медицина и екология“, рецензент е на научни публикации и монографии. Член е на  изпитните комисии за държавен изпит за придобиване на специалност по очни болести и обща медицина.

Стипендии и награди: 2017  Стипендия за специализация на преподаватели от European Society of  Ophthalmology (SOE), 2012  DOG Travel Award,  110th DOG Congress, 2006   Стипендия за специализация от  European Society of Ophthalmology (SOE), 2002    Стипендия за специализация от International Council of Ophthalmology  (ICO), 1999    Стипендия за специализация от ORBIS International на тема "Организация на работата в очна банка".

Специализации в чужбина: 2017  Двуседмична специализация – реконструктивна хирургия на клепачите в Очна Клиника на Университет "Ludwig Maximilians" Мюнхен, Германия, под ръководството на проф. К. Хинчич, 2006 Двумесечна специализация и изследователска работа в Очна Клиника на Университет "Ludwig Maximilians" Мюнхен,   Германия, на тема "Злокачествени тумори на клепачите - диагностика и хирургично лечение", под ръководството на проф. В.Клаус , 2002    Тримесечна специализация в Очна Клиника на Университет  "Ludwig Maximilians" Мюнхен, Германия, на тема  "Съдови заболявания на ретината, диабетна ретинопатия,  сенилана макулна дегенерация-диагностика и лазер лечение",  под ръководството на  проф. А.Кампик, 1999    Специализация по организация и работа в Очна банка, CFLETB, Тампа, Флорида, САЩ

Курсове: 2017   Beyer-Machule-Kurs XVI. Fortbildungskurs fur Plastische und Rekonstruktive Chirurgie der Lider, Munchen, Germany

2017   Orbital, lacrimal & ophthalmic plastic surgery (ESASO) ,  La Valletta/Malta

2016  Трансплантация на амниотична мембрана – практическо обучение, МУ - Варна

2016   Естетична офталмология – проложение на ботокс, МУ- Варна

2014   Управление на проекти, МУ - Варна

2014   Oculoplastic surgery, Budapest

2011    Guidance in intravitreal therapy, London

2010    Курс оптична кохерентна томография, МУ-София

2008   4th International Ophthalmologyc School, Dubrovnik, Croatia

2008   Курс по естетична блефаропластика, МУ-София

2007   Teaching Course on Retinal and Vitreous Surgery – Plovdiv

2006   Курс по клинични проучвания, МУ-Варна;

2005   Курс по факохирургия - София, ВМА;

2004   Курс за работа с YAG-лазер, София;

2001   Курс по здравен мениджмънт, МУ –София;

2001   Курс за приложение на лазерите при лечение на заболявания на ретината МУ-София;

2001   Курс по флуоресцеинова ангиография, МУ-София

2000   Курс за работа с лазери в медицината, Варна;

1999   Международен курс по Морска медицина, Гдиня, Полша

1997-2007  ORBIS, курсове с визитиращи лектори в СБОБАЛ- Варна          

1995-2005 ОRBIS, курсове на самолета с визитиращи лектори-Варна;

1998  Курс за ултразвукова диагностика на очните заболявания,  МУ-Варна;  

1998  Очни болести (основен курс), МУ-София;

1995 Обща офталмология, Университетска Очна Клиника- Университет "Ludwig Maximilians" Мюнхен, Германия;

1993  Клинична рефракция и контактна корекция, МУ-Варна.

 

Членства в научни и професионални дружества:     

Член на УС на Българско глаукомно дружество;

Съюз на учените в България, Председател на УС на Секция медицина СУ-Варна;

Българско дружество по офталмология;

Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия;

Български Лекарски Съюз

EURETINA

ESOPRS (European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery)

 

 

Контролни прегледи

Датите на контролните прегледи се уточняват с лекуващия лекар и са упоменати в медицинската документация.

Чети още
Безплатни прегледи

Специалистите от СБОБАЛ провеждат ежегодно безплатни прегледи по програми „Детско зрение“ и „Глаукома“.

Чети още
НЗОК

СБОБАЛ-ВАРНА извършва прегледи на пациенти по НЗОК, както и срещу заплащане по определен график и след предварително записване.

Чети още

 

 

СБОБАЛ - Варна ЕООД е болнично заведение за активно лечение, в което се извършва офталмологична диагностика и профилактика на населението от Варненска област и Североизточна българия . Болницата е единствената по рода си за специализирана помощ в областта на офталмологията на територията на България.

ул. Дойран 15
9000, гр.Варна

За планови прегледи всеки ден от 8:00 до 20:00ч Консултации и неотложна помощ - денонощно
052 63 49 01