Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Конкурс!!! На основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения се обявяват конкурси за следните длъжности:

 

На основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения се обявяват конкурси за следните длъжности:

  1. Началник Отделение по очни болести
  2. Главна медицинска сестра
  3. Старша медицинска сестра

Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

 

1.За Началник Отделение по очни болести:

-диплома за висше образование по специалност „медицина“;

-свидетелство за призната специалност по очни болести;

-да притежава 10 /десет/ години трудов стаж като хирург в очна болница, клиника или очно отделение.

2. За Главна медицинска сестра:

-образователно-квалификационна степен „магистър“ по управление на здравните грижи;

-да притежава 10 /десет/ години трудов стаж в очна болница, клиника или очно отделение.

3. За Старша медицинска сестра:

-образователно- квалификационна степен „бакалавър“ по управление на здравните грижи;

-да притежава 8 /осем/ години трудов стаж в очна болница, клиника или очно отделение.

 

            В срок до 02.12.2020г. кандидатите следва да представят в личен състав на „СБОБАЛ- Варна“ ЕООД, с адрес: гр. Варна, ул. „Дойран“ № 15, следните документи:

1.За Началник Отделение по очни болести:

-заявление за допускане до конкурса в свободен текст;

-диплома за висше образование по специалност „медицина“;

-свидетелство за призната специалност по очни болести;

-документ за трудов стаж.

2. За Главна медицинска сестра:

-заявление за допускане до конкурса в свободен текст;

-диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по управление на здравните грижи;

- документ за трудов стаж.

3. За Старша медицинска сестра:

-заявление за допускане до конкурса в свободен текст;

-диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по управление на здравните грижи;

- документ за трудов стаж.

 

 

Провеждане на конкурса:

  • Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „СБОБАЛ- Варна“ ЕООД;
  • Втори етап –събеседване с допуснатите кандидати.

 

Срок на трудовия договор – до три години.

Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.

 

 

 

Контролни прегледи

Датите на контролните прегледи се уточняват с лекуващия лекар и са упоменати в медицинската документация.

Чети още
Безплатни прегледи

Специалистите от СБОБАЛ провеждат ежегодно безплатни прегледи по програми „Детско зрение“ и „Глаукома“.

Чети още
НЗОК

СБОБАЛ-ВАРНА извършва прегледи на пациенти по НЗОК, както и срещу заплащане по определен график и след предварително записване.

Чети още

 

 

СБОБАЛ - Варна ЕООД е болнично заведение за активно лечение, в което се извършва офталмологична диагностика и профилактика на населението от Варненска област и Североизточна българия . Болницата е единствената по рода си за специализирана помощ в областта на офталмологията на територията на България.

ул. Дойран 15
9000, гр.Варна

За планови прегледи всеки ден от 8:00 до 20:00ч Консултации и неотложна помощ - денонощно
052 63 49 01