Login Pop-up

052 63 40 91, 052 63 49 01
Sunday, December 16, 2018

Ас. д-р Жана Симова - офталмолог

Д-р Жана Симова - офталмологПрофесионален път

от 2013 г. Лекар ординатор в СБОБАЛ – Варна

от 2013 г. Асистент в катедра „Очни болести и зрителни науки” – МУ - Варна

 

Образование

от 2008 г. Специализант по Очни болести в МУ и СБОБАЛ – Варна
2007 г.  Магистър по медицина, Медицински Университет „проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

 

Публикации

Участва в авторски колектив на учебник по очни болести за студенти по медицина и дентална медицина

Професионални членства

Български лекарски съюз

Съюз на българските контактолози

Съюз на очните лекари  в България

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 40 91, 052 63 49 01
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top