Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Monday, July 06, 2020

Ас. д-р Нели Николова - офталмолог


Професионален път

 от 2014 г. лекар ординатор в СБОБАЛ-Варна
 от 2015 г. асистент в катедра "Очни болести и зрителни науки"-МУ-Варна
Образование
 2011г. магистър по медицина,Медицински университет"Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна

Член на:

Български лекарски съюз
Българско дружество по офталмология

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top