Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Monday, May 25, 2020

Проф. д-р Зорница Златарова дмн – офталмолог

доц. д-р Зорница Златарова


Проф. д-р З. Златарова д.м. е специалист по очни болести
с богат клиничн опит, който включва диагностика и лечение на съдови и дегенеративни заболявания на ретината, диабетна ретинопатия, глаукома, контактни лещи, тумори на окото и клепачите.

В СБОБАЛ – Варна работи от 18 години като ординатор, завеждащ консултативно-диагностично отделение, завеждащ консултативно-диагностичен блок.

Паралелно с това работи в Катедрата по очни болести и зрителни науки, базирана в СБОБАЛ-Варна.

 тел. 0898 53 20 83

Диагностична и лечебна дейност в СБОБАЛ-Варна:

Цялостна диагностика на очни заболявания
Лазерна микрохирургия
Флуоресцеинова ангиография
Диагностика и проследяване на глаукома
Реконструктивна и пластична хирургия на клепачи
Блефаропластика (Козметична хирургия)
Хирургия на катаракта

 

Професионален път

03.01.2012  до сега МУ  "проф. д-р Парскев Стоянов" Варна
Доцент
 2008 –2011 МУ  "проф. д-р Парскев Стоянов" Варна
Асистент и главен асистент
 30.12.2010 до сега СБОБАЛ-Варна ЕООД
Началник на Консултативно-диагностичен блок
 2001-2010  СБОБАЛ-Варна ЕООД
Началник на Консултативно-диагностично отделение
 1994 - 2001  СБОБАЛ-Варна ЕООД
Ординатор

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование, специализации и курсове

2007                          Oбpaзoвaтeлнa и научнa cтeпeн “Дokтop” , ВАК, София
2007 Магистър по здравен мениджмънт, Медицински Университет - Варна;
1998 Специалност очни болести, Медицински Университет - София;
1993 Магистър по медицина, Медицински Университет - Варна;
1987 Втора Математическа гимназия „д-р П.Берон”- Варна (златен медал).
2006 Двумесечна специализация и изследователска работа в Очна Клиника на Университет "Ludwig Maximilians" Мюнхен,Германия, на тема "Злокачествени тумори на клепачите - диагностика и хирургично лечение", под ръководството на Проф. В.Клаус;
2002 Тримесечна специализация в Очна Клиника на Университет "Ludwig Maximilians" Мюнхен, Германия, на тема "Съдови заболявания на ретината, диабетна ретинопатия,сенилана макулна дегенерация-диагностика и лазер лечение", под ръководството на  Проф. А.Кампик;
1999 Специализация по организация и работа в Очна банка, CFLETB, Тампа, Флорида, САЩ.
2010 Курс оптична кохерентна томография, МУ-София
2008 4th International Ophthalmologyc School, Dubrovnik, Croatia
2008 Курс по естетична блефаропластика, МУ-София.
2007 Teaching Course on Retinal and Vitreous Surgery – Plovdiv;
2006 Курс по клинични проучвания, МУ-Варна;
2005 Курс по факохирургия - София, ВМА;
2004 Курс за работа с YAG-лазер, София;
2001 Курс по здравен мениджмънт, МУ –София;
2001 Курс за приложение на лазерите при лечение на заболявания на ретината МУ-София;
2001 Курс по флуоресцеинова ангиография, МУ-София;
2000 Курс за работа с лазери в медицината, Варна;
1999 Международен курс по Морска медицина, Гдиня, Полша;
1997 - 2007               ORBIS, курсове с визитиращи лектори в СБОБАЛ-Варна;
1995 - 2005                        ОRBIS, курсове на самолета с визитиращи лектори- Варна;
1998 Курс за ултразвукова диагностика на очните заболявания, МУ-Варна; 
1998 Обща офталмология, МУ-София;
1995 Обща офталмология, Университетска Очна Клиника - Университет "Ludwig Maximilians" Мюнхен, Германия;
1993 Клинична рефракция и контактна корекция, МУ-Варна.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионално членство

Български Лекарски Съюз
Съюз на Учените в България Съюз на Българските Офталмолози
Съюз на Очните Лекари в България
Североизточно Офталмологично Дружество
Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия
Българско дружество по ендокринология
European Society of Retina Specialists

 

Публикации и научни интереси

Има издадена една монография, участие в авторски колектив на учебник по очни болести и над 35 публикации в специализирани български и международни научни издания.

Участвала е с доклади в повече от 20 национални и международни научни форуми и конгреси. Лектор е в редица курсове за продължаващо обучение по медицина, ръководител на специализанти.

Основните й научни интереси са в областта на диагностиката и лечението на съдовите и дегенеративни заболявания на ретината, глаукома и офталмоонкология.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top