Д-р Красимира Маринова - aнестезиолог

  • Print

Д-р Маринова е специалист по Анестезиология, Реанимация и Интензивно лечение.

Има многогодишен опит в областта на Гръдна, Коремна хирургия, Урология, Неврохирургия, Ортопедия и Травматология, Лицево-челюстна и Очна хирургия, Детска хирургия.

Като реаниматор има успехи в лечението на тежки белодробни, сърдечни, неврологични заболявания, тежки отравяния и изгаряния.

Завършила е висшето си образование - Обща Медицина във Висш Медицински Институт гр.Варна.

Защитила е специалност по Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение към Медицинска Академия гр. София.

Д-р Маринова е работила по специалността си в Окръжна болница гр. Шумен, Работническа болница гр. Варна, Районна болница гр.Меднин-Тунис, Военно-Морска болница гр. Варна.

Като съвременен специалист тя поддържа квалификацията си, като всяка година посещава курсове във водещи медицински центрове на страната.

Дипломата й по специалността е приравнена към европейските изисквания след участие в специални семинари.

Има интереси в областта на „Болката и лечение на болкови синдроми“ във всички области на медицината.