Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Tuesday, May 26, 2020

Д-р Руслан Тошев дм - офталмолог

Д-р Руслан Тошев - Управител - Очна болница - СБОБАЛ Варна

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ     

Лекар-специалист по очни болести
Магистър по здравен мениджмънт                           
Магистър по право

На 25.09.2014 г. в МУ-Варна защитава дисертационен труд на тема "Глаукомата – значим проблем в България и света, възможности за скрининг, ранно откриване и анализ на промените на микростуктурно ниво" за придобиване на ОНС "Доктор".  

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

• курс по факохирургия - 2009 г.
• курс по имплантация на мултифокални лещи - 2006 г.
• курс по лазерно лечение в офталмологията - 2006 г.
• “Hands on” обучение по програмата на обучение на “ORBIS INTERNATIONAL“ -
юни 2005 г.
• симпозиум по съвременни подходи в лечението на глаукома и очна хипертензия - декември 2004 г.
• курс по ултразвукова диагностика на очните заболявания - май 2003 г.
• курс по флуоресцеинова ангиография в офталмологията - май 2003 г.
• курс по лазертерапия в офталмологията октомври - 2001 г.
• курс по флуоресцеинова ангиография на заболяванията на ретината - май 2001 г.
• тематичен курс по безопасно приложение на лазерите в медицината - април 2000 г.
• курс по окулопластика - 1999 г.
Участие в различни конгреси и срещи на БДО, както и на различни офталмологични форуми.

Обучение по разрешаване на социални конфликти – МТСП - март 2007 г.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

• 1999 – 2009 г.:
Лекар-ординатор в Специализирана  болница за активно лечение по очни болести - Варна ЕООД
• май  2009 г. – до сега:
Управител на на Специализирана  болница за активно лечение по очни болести - Варна ЕООД

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЯ

• Български лекарски съюз
• 2011- до сега - Член на УС на Регионалната колегия на Български лекарски съюз - Варна
• Българско дружество по офталмология - член на медико-правната комисия
• Съюз на очните лекари в Българиия
• Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top