Login Pop-up

  052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.

  ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ

  ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ В Очна болница-Варна работи 24 часа дежурен кабинет, който осъществява консултативна очна помощ срещу заплащане или при изпращане от друго здравно заведение.

  ЛАЗЕРЕН СЕКТОР

  ЛАЗЕРЕН СЕКТОР Лазерния сектор в Очна болница-Варна разполага с два лазера: лазер за лечение на вторично перде и лазер, който се използва за лечение както на глаукома, така и за заболявания на ретината включително диабет и венозни оклузии.

  ДЕТСКИ КАБИНЕТИ

   ДЕТСКИ КАБИНЕТИ Детските кабинети в Очна болница Варна разполагат с най-съвременна апаратура за диагностика на всички детски заболявания. Научете повече за общинска програма "ДЕТСКО ЗРЕНИЕ", предлагаща безплатни прегледи на деца от 6 до 8 год.възраст.

  КАБИНЕТ ЗА РЕФРАКЦИЯ

  КАБИНЕТ ЗА РЕФРАКЦИЯ В кабинета могат да бъдат изписани както различни видове очила, така и различни видове контактни лещи включително меки, твърди и специални лещи за корекция на възрастово далекогледство и астигматизъм.

  ГЛАУКОМЕН КАБИНЕТ

  ГЛАУКОМЕН КАБИНЕТ В Очна болница-Варна функционира глаукомен кабинет, в който могат да бъдат осъществявани консултации, както на пациенти с доказана глаукома, така и на пациенти със съмнение за глаукома.

  СТАЦИОНАР

  СТАЦИОНАР Очна болница-Варна разполага със стационар, който има модерен оперативен сектор,сектор за лежащо болни и няколко VIP стаи. Във болницата има и практика за доболнична помощ, в която се осъществява работа с направления в доболничната помощ по Здравна каса.

  Очна болница (СБОБАЛ)-Варна е единственото по рода си общинско лечебно заведение за специализирана помощ в областта на офталмологията на територията на България.
  За прегледи и консултации: тел. 052 63 40 91 и 052 63 49 01

  ...окото обработва 36 хиляди частици информация на всеки час и допринася за 85% от цялото знание, което придобиваме?

  ЗРЕНИЕТО // Знаете ли че...?

  ...при подходящи условия окото може да различи светлината на свещ, разположена на разстояние 23 километра?

  ЗРЕНИЕТО // Знаете ли че...?

  ...лещата на окото е покрита с обвивка с дебелина колкото една кръвна клетка? След операция от катаракта именно в тази обвивка се поставя изкуствената леща.

  ЗРЕНИЕТО // Знаете ли че...?

  * ...ретината съдържа 120 милиона пръчици за „нощно виждане” и 8 милиона конусчета, които са чувствителни на цвят и работят най-добре при наличието на дневна светлина.

  ЗРЕНИЕТО // Знаете ли че...?

  ПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА или СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

  ОПЕРАТИВНО и БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

  НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  СЪВРЕМЕННА АПАРАТУРА

  Проф. Никола Иванов Константинов

  проф. Никола КонстантиновПроф. Никола Константинов е роден на 18 ноември 1920 г. в гр. Кюстендил.

  Завършва Варненската мъжка гимназия (полукласик). Завършва висше образование в Софийския държавен университет - медицински факултет (1939-1944). От 1946 до 1950 г. е участъков лекар в гр. Антоново.

  През 1954 г. е младши лекар, гл. асистент в ИСУЛ, очно отделение. Придобива специалност по офталмология в ИСУЛ, 1955 г. Доцентура - хабилитиран във Варна, ВМИ, 1968 г. От 1972 до 1980 г. е завеждащ катедра “Очни болести” във ВМИ - Варна, от 1980 г. до пенсионирането си през 1986 г. завежда катедра “Очни болести” в ИЛЧГ - София.

  Хабилитационен труд - “Конгенитална глаукома”. Основни научни проблеми: ендогенни увеити, микрохирургия на окото, кератопластика и кератопротезиране.

  Автор и съавтор на редица научни трудове, сред които: “Клинична рефракция”, “Заболявания на увеята”, “Микрохирургия на окото”, “Офталмоневрология”, Учебник по очни болести за студенти.

  Член е на редколегията на сп. “Офталмологичен преглед”.

  От 1969 до 1986 г. е член на Европейския съвет по офталмология, а от 1986 г. става негов почетен член. Почетен член е и на научното дружество “Пуркине” - Чехословакия, както и член на Научното дружество по офталмология (ГДР).

  Аспирантури, работени във Варна - доц. Дора Пенчева и доц. Евгения Контрова.

  Аспирантури в ИЛЧГ - София: д-р Джасън (Сирия), д-р Хюсеин (Кувейт), д-р Мустафа Хак (Бангладеш) и д-р Шандури (Бангладеш).

  Всички аспирантури под негово ръководство са защитени пред ВАК - София за добиване на научна степен - кандидат на медицинските науки.

  Красимира Димитрова - Старша мед. сестра


   

  Медицинска сестра Димитрова е специалист по здравни грижи, чиято професионална дейност е насочена към решаване на съществуващи и потенциални проблеми с очното здраве на човека, семейството и общността в условията на динамично променящата се среда.

  Приоритети в клиничната работа са подобряване качеството на живот на пациентите чрез оказване на качествени и безопасни грижи, обучение на пациенти, организиране на продължаващо обучение на медицински сестри  и намаляване на “burn out” синдрома в екипа, който ръководи.Координатор е на общинската програма „Детско зрение”, която  се осъществява от медицинските специалисти от СБОБАЛ .Обучава студенти по специалност „медицинска сестра” и „медицински оптик”. Член е на Управителния съвет на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

  Професионален опит

  М.с. Димитрова има професионален опит като медицинска сестра в детска клиника в УМБАЛ „Света Марина” – Варна и като медицинска сестра в СБОБАЛ – Варна ( в операционен блок, във функционални кабинети на консултативно-диагностичния блок и в очното отделение).

  Образование, специализации и курсове

  2015 Сертификат за професионална квалификация №177/14.03.2015г на   Националния съвет по качество на БАПЗГ;

  2010   Магистър по „Управление на здравните грижи” – Медицински университет – Плевен;
  2009   Бакалавър по „Управление на здравните грижи” – Медицински университет – Варна;
  2009   Сертификат за професионална квалификация №11565/17.01.2009г на   Националния съвет по качество на БАПЗГ;
  2003  Образователно – квалификационна степен „специалист”, специалност „медицинска сестра”, Медицински колеж към  Медицински университет – Варна;
  1987   Детска медицинска сестра, ИПЗК”Д-р Ненчо Николаев” – Варна;
  1985   ІV френска езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри” – Варна;

   

  Курсове: над 50 форми за следдипломно обучение, по-важни от които са:

  2002 – 2004  Участие в  програмата „Problem Solving for Better Health” на  Dreyfus Health Fondation;
  2007   Дезинфекция на инструменти, Варна;
  2008  Клинична рефракция – фундаментални принципи и методи за корекция, Варна;
  2008  Детско зрение. Роля на професионалиста по здравни грижи в   опазване на детското зрение,  Варна;
  2009  Зрение 2020.Социално значими очни заболявания в света, Европа и   България. Катаракта и глаукома , Варна;
  2009  Тумори на окото и очните придатъци. Роля на професионалиста по здравни грижи в лечебния процес,  Варна;            
  2009   Ретинопатия на недоносеното,  Варна;
  2009  Законодателство в Република България и ЕС, регламентиращо правата и   задълженията на професионалистите по здравни грижи, Шумен;
  2009  Съвременни изисквания към болничната дезинфекция, Варна;
  2010  Наставничество в сестринството, Варна;
  2010  Стрес. Диагностициране на причините, пораждащи стрес  и    профилактика, Варна;
  2011  Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални  инфекции, Варна;
  2011  Грижи за болни в старческа възраст, Варна;
  2012  Диабет и око, Варна;
  2012  Ортоптично лечение за възстановяване на бинокуларното зрение при пациенти със страбизъм – практическо обучение за работа със синоптофор, Варна;

  2012 Глаукомата – социално-значимо заболяване, Варна;

  2013 Макулна дегенерация свързана с възрастта – съвременна диагностика и лечение, Варна;

  2014 Активни в остаряването, София;

  2014  Наставничество в сестринството.Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинските сестри, Варна

  2015 Управление на екипи, София

  2016 Превенция на ВБИ - експресен мониторинг.Нов подход при лечение на диабет,София

  2017 Специални грижи за деца с очна патология – съвременен подход и профилактика, Варна

  2017 Детето като пациент.Психосоматика в детска възраст, Велико Търново

  2017 Супервизия в сестринството, Варна

  2017 Спешното състояние в детска възраст – предизвикателство на професионалистите по здравни грижи. Първа помощ на деца, Варна

   

  Професионални членства

  Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи ( БАПЗГ) ;

   

  Публикации и научни интереси

  Сестра Димитрова участва в авторски колектив на учебник по очни болести за студенти по мeдицина и дентална медицина, има 9 публикации в български научни издания. Представя   СБОБАЛ с доклади в   национални научни форуми. Научните и  интереси са в сферата на  профилактика на детското зрение, модерното сестринство, обучение на медицински сестри, пациенти и студенти.

   

  Награди

  2009 „Сестра на годината” – награда за ”Принос в  развитието на съсловната организация на професионалистите по здравни грижи и издигане престижа на сестринството”;

  2010  Плакет «Отличник на випуска» на Ректора на МУ – Плевен

  2015 национална награда 1-во място „Професионалист на годината” в категория „Ръководител по здравни грижи”

  2016 национална награда - плакет на БАПЗГ за дългогодишен принос в утвърждаване на съсловната организация

  2017  грамота за принос в развитието на   сестринството и утвърждаване на Регионална колегия на БАПЗГ - Варна

   

   

  Нели Маринова - Гл. счетоводител

  Нели Маринова - гл. счетоводителНели Маринова е главен счетоводител в „СБОБАЛ-Варна” ЕООД.

  Завършила е  Икономически университет – Варна.

  Работила е като специалист по труда и планиране в системата на Окръжен кооперативен съюз, Началник Финансов отдел на Кметство ”Чайка”-Община Варна.

  От 1996 г. изпълнява длъжността главен счетоводител в „СБОБАЛ-Варна” ЕООД.

  Алис Тилкиян - Гл. мед. сестра

  Алис Тилкиян Главна медицинска сестраАлис Тилкиян е Главна медицинска сестра в "СБОБАЛ - ВАРНА" ЕООД.

  Завършила е МУ "Проф. д-р. П. Стоянов" - Варна - Магистър по Обществено здравеопазване и Управление на здравните грижи.

  Работи в Очна болница от 1984 г. като медицинска сестра.

  От 1991 г. до началото на 1999 г. изпълнявя длъжността Старша медицинска сестра.

  От ноември 1999 г. е спечелила конкурс за Главна медицинска сестра и продължава да работи като такава.

   

  Нашата история

  СБОБАЛ – Варна е наследник на очното отделение в Окръжна болница, като от 1980 до 2000 година здравното заведение носи името Специализирана Очна Клинична Болница (СОКБ) – Варна.

  Първоначално болницата е разделена на четири отделения – детско, аблационно, кератопластика и глаукомно, операционен сектор с четири операционни маси, амбулаторна операционна и поликлиничен сектор с 8 кабинета.

  Във връзка с променените стандарти и законодателство през 1999 година болницата е преструктурирана и отделенията са обединени в две хирургически отделения с общо 50 легла и консултативно-диагностичен сектор с осем кабинета.

  Две години по-късно икономическите условия налагат допълнително окрупняване и се създава едно хирургическо отделение с оперативен сектор и стационар с 40 легла и консултативно-диагностично отделение.

  От създаването на болницата до момента персоналът остава почти непроменен и се състои от 16-20 лекари, 35-40 медицински сестри, 18-22 санитари и допълнителен персонал от 10-15 човека.

  В Очна болница – Варна работи екип от 70 души – висококвалифицирани очни лекари, преминали през международни курсове и квалификации (сред тях един Професор – Доктор на медицинските науки, един Доцент – Доктор по медицина), анестезиолози  и медицински специалисти по здравни грижи.
  Сестринският екип се ръководи от двама Магистри по Управление на здравните грижи.

  През последните 20 години диагностиката и лечението на очните заболявания в лечебното заведение следват прогреса в офталмологията.

  Безспорно най-голямо развитие има хирургическата техника за лечение на катаракта от интракапсулна екстракция през екстракапсулна екстракция без и с имплантация на вътреочни лещи и факоемулсификация (остраняването на вътрешното перде през малък отвор с ултразвук) в различните и варианти.

  Болницата е първото лечебно заведение, където е въведена пенетрираща кератопластика с голям трансплантат и вторият център в България за роговична трансплантация.

  За въвеждането на нови хирургически методики и методи на лечение важно значение имат и международните контакти на болницата с институт “Филатов” в Одеса, Очното отделение в болницата “Миделхайм” в Холандия, редица европейски и американски здравни заведения, “Орбис Интернейшънъл” и др.

  Болницата е пионер в приложението на антипролиферативна терапия с авастин, трансплантация на амниотична мембрана и други методики, като хирургичната техника и технология е приоритет както на ръководството така и на всеки специалист.

  Независимо от нарастващата конкуренция на бивши кадри на лечебното заведение, болницата и до днес запазва челното си място в България, особено в лечение на спешни състояния, травми, тежки роговични заболявания, кератоконус, ретинални увреждания, профилактични и скринингови програми.

  ДЕЙНОСТИ

  В Очна болница – Варна се осъществява лечебно-диагностична, профилактична и хирургическа дейност за пациенти от Варненска област и страната, както и научно-изследователска дейност и специализирано обучение по офталмология.

  СБОБАЛ – Варна има сключен договор със Здравната каса (НЗОК) за всички очни клинични пътеки, за високоспециализирани медицински дейности (флуоресцеионова ангиография и лазер терапия).

  На територията на болницата има разкрит Медицински център за доболнична помощ, работещ по Здравната каса.

  Очна болница – Варна е акредитирана през 2012 година за цялостна  лечебна дейност и за съвместно обучение с катедрата по Очни болести и зрителни науки към Медицински Университет - Варна с оценка Отличен за срок от 5 години. (Носител на 5 звезди за 5 години за лечебна и учебна дейност).

  От 2004 год. "СБОБАЛ-Варна" ЕООД притежава сертификат за управление на качеството № СУК-316-01/018, който удостоверява, че системата за управление на качеството на "СБОБАЛ-Варна" ЕООД разработена и прилагана при диагностика и лечение на очни болести съответства на БДС EN ISO 9001:2015.  

  Главната цел на СБОБАЛ-Варна е да осигурява висококачествени медицински услуги за подобряване качеството на живот на пациентите, чрез създаване на оптимални условия за медицинска дейност за работещия в СБОБАЛ персонал, ефективно сътрудничество с доболничните специалисти и общопрактикуващите лекари и съвместно обучение на медицински кадри по офталмология на различни нива.

  ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ:

  1. ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА
  В Очна Болница – Варна работи единствения денонощен консултативен кабинет в града
  .

  2. ХИРУРГИЧНА

  - Роговична трансплантация и други операции на роговицата

  - Безшевно и безкръвно хирургично лечение на катаракта с имплантация на най-съвременни вътреочни лещи

  - Хирургично лечение на глаукома

  - Сондиране при стеноза на слъзните пътища и дакриоцисториностомия

  - Отстраняване на тумори от конюнктива или клепачите

  - Реконструктивни и естетични операции на клепачите

  - Оперативно лечение на отлепена ретина и витректомия

  - Оперативно лечение на страбизъм

  - Лазерна микрохирургия при съдови и дегенеративни заболявания на ретината и при глаукома

  3. ПРОФИЛАКТИЧНА
  4. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
  5. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ
  на студенти, специализанти и специалисти


  ОЧНА БОЛНИЦА - ВАРНА: Съвременна база и оборудване

  Очна болница-Варна разполага с най-съвременната и висококачествена апаратура, необходима за диагностика и лечение на очните заболявания.
  Повече

  ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ОФТАЛМОЛОЗИ

  Кадрите на Очна болница имат национално и международно признание.
  Повече

  ВАШЕТО ЗРЕНИЕ: ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

  Какво е необходимо да знаете, за да запазите вашето зрение.
  Повече
  АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
  АДРЕС

  ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
  “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

  ул. Дойран 15, Варна 9002
  Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
  Факс: 052 63 40 96
  Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

  СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

  Map
  FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
  Тук е клинична база за обучение на МУ- Варна

  Тук е клинична база за обучение на Медицински Университет- Варна

  Scroll to top