Нели Маринова - Гл. счетоводител

  • Print

Нели Маринова - гл. счетоводителНели Маринова е главен счетоводител в „СБОБАЛ-Варна” ЕООД.

Завършила е  Икономически университет – Варна.

Работила е като специалист по труда и планиране в системата на Окръжен кооперативен съюз, Началник Финансов отдел на Кметство ”Чайка”-Община Варна.

От 1996 г. изпълнява длъжността главен счетоводител в „СБОБАЛ-Варна” ЕООД.