Алис Тилкиян - Гл. мед. сестра

  • Print

Алис Тилкиян Главна медицинска сестраАлис Тилкиян е Главна медицинска сестра в "СБОБАЛ - ВАРНА" ЕООД.

Завършила е МУ "Проф. д-р. П. Стоянов" - Варна - Магистър по Обществено здравеопазване и Управление на здравните грижи.

Работи в Очна болница от 1984 г. като медицинска сестра.

От 1991 г. до началото на 1999 г. изпълнявя длъжността Старша медицинска сестра.

От ноември 1999 г. е спечелила конкурс за Главна медицинска сестра и продължава да работи като такава.