Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.

Articles

Нашата история

СБОБАЛ – Варна е наследник на очното отделение в Окръжна болница, като от 1980 до 2000 година здравното заведение носи името Специализирана Очна Клинична Болница (СОКБ) – Варна.

Първоначално болницата е разделена на четири отделения – детско, аблационно, кератопластика и глаукомно, операционен сектор с четири операционни маси, амбулаторна операционна и поликлиничен сектор с 8 кабинета.

Във връзка с променените стандарти и законодателство през 1999 година болницата е преструктурирана и отделенията са обединени в две хирургически отделения с общо 50 легла и консултативно-диагностичен сектор с осем кабинета.

Две години по-късно икономическите условия налагат допълнително окрупняване и се създава едно хирургическо отделение с оперативен сектор и стационар с 40 легла и консултативно-диагностично отделение.

От създаването на болницата до момента персоналът остава почти непроменен и се състои от 16-20 лекари, 35-40 медицински сестри, 18-22 санитари и допълнителен персонал от 10-15 човека.

В Очна болница – Варна работи екип от 70 души – висококвалифицирани очни лекари, преминали през международни курсове и квалификации (сред тях един Професор – Доктор на медицинските науки, един Доцент – Доктор по медицина), анестезиолози  и медицински специалисти по здравни грижи.
Сестринският екип се ръководи от двама Магистри по Управление на здравните грижи.

През последните 20 години диагностиката и лечението на очните заболявания в лечебното заведение следват прогреса в офталмологията.

Безспорно най-голямо развитие има хирургическата техника за лечение на катаракта от интракапсулна екстракция през екстракапсулна екстракция без и с имплантация на вътреочни лещи и факоемулсификация (остраняването на вътрешното перде през малък отвор с ултразвук) в различните и варианти.

Болницата е първото лечебно заведение, където е въведена пенетрираща кератопластика с голям трансплантат и вторият център в България за роговична трансплантация.

За въвеждането на нови хирургически методики и методи на лечение важно значение имат и международните контакти на болницата с институт “Филатов” в Одеса, Очното отделение в болницата “Миделхайм” в Холандия, редица европейски и американски здравни заведения, “Орбис Интернейшънъл” и др.

Болницата е пионер в приложението на антипролиферативна терапия с авастин, трансплантация на амниотична мембрана и други методики, като хирургичната техника и технология е приоритет както на ръководството така и на всеки специалист.

Независимо от нарастващата конкуренция на бивши кадри на лечебното заведение, болницата и до днес запазва челното си място в България, особено в лечение на спешни състояния, травми, тежки роговични заболявания, кератоконус, ретинални увреждания, профилактични и скринингови програми.

ДЕЙНОСТИ

В Очна болница – Варна се осъществява лечебно-диагностична, профилактична и хирургическа дейност за пациенти от Варненска област и страната, както и научно-изследователска дейност и специализирано обучение по офталмология.

СБОБАЛ – Варна има сключен договор със Здравната каса (НЗОК) за всички очни клинични пътеки, за високоспециализирани медицински дейности (флуоресцеионова ангиография и лазер терапия).

На територията на болницата има разкрит Медицински център за доболнична помощ, работещ по Здравната каса.

Очна болница – Варна е акредитирана през 2012 година за цялостна  лечебна дейност и за съвместно обучение с катедрата по Очни болести и зрителни науки към Медицински Университет - Варна с оценка Отличен за срок от 5 години. (Носител на 5 звезди за 5 години за лечебна и учебна дейност).

От 2004 год. "СБОБАЛ-Варна" ЕООД притежава сертификат за управление на качеството № СУК-316-01/018, който удостоверява, че системата за управление на качеството на "СБОБАЛ-Варна" ЕООД разработена и прилагана при диагностика и лечение на очни болести съответства на БДС EN ISO 9001:2015.  

Главната цел на СБОБАЛ-Варна е да осигурява висококачествени медицински услуги за подобряване качеството на живот на пациентите, чрез създаване на оптимални условия за медицинска дейност за работещия в СБОБАЛ персонал, ефективно сътрудничество с доболничните специалисти и общопрактикуващите лекари и съвместно обучение на медицински кадри по офталмология на различни нива.

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ:

1. ЛЕЧЕБНО – ДИАГНОСТИЧНА
В Очна Болница – Варна работи единствения денонощен консултативен кабинет в града
.

2. ХИРУРГИЧНА

- Роговична трансплантация и други операции на роговицата

- Безшевно и безкръвно хирургично лечение на катаракта с имплантация на най-съвременни вътреочни лещи

- Хирургично лечение на глаукома

- Сондиране при стеноза на слъзните пътища и дакриоцисториностомия

- Отстраняване на тумори от конюнктива или клепачите

- Реконструктивни и естетични операции на клепачите

- Оперативно лечение на отлепена ретина и витректомия

- Оперативно лечение на страбизъм

- Лазерна микрохирургия при съдови и дегенеративни заболявания на ретината и при глаукома

3. ПРОФИЛАКТИЧНА
4. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
5. СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ
на студенти, специализанти и специалисти


АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top