Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.

Articles

Проф. Никола Иванов Константинов

проф. Никола КонстантиновПроф. Никола Константинов е роден на 18 ноември 1920 г. в гр. Кюстендил.

Завършва Варненската мъжка гимназия (полукласик). Завършва висше образование в Софийския държавен университет - медицински факултет (1939-1944). От 1946 до 1950 г. е участъков лекар в гр. Антоново.

През 1954 г. е младши лекар, гл. асистент в ИСУЛ, очно отделение. Придобива специалност по офталмология в ИСУЛ, 1955 г. Доцентура - хабилитиран във Варна, ВМИ, 1968 г. От 1972 до 1980 г. е завеждащ катедра “Очни болести” във ВМИ - Варна, от 1980 г. до пенсионирането си през 1986 г. завежда катедра “Очни болести” в ИЛЧГ - София.

Хабилитационен труд - “Конгенитална глаукома”. Основни научни проблеми: ендогенни увеити, микрохирургия на окото, кератопластика и кератопротезиране.

Автор и съавтор на редица научни трудове, сред които: “Клинична рефракция”, “Заболявания на увеята”, “Микрохирургия на окото”, “Офталмоневрология”, Учебник по очни болести за студенти.

Член е на редколегията на сп. “Офталмологичен преглед”.

От 1969 до 1986 г. е член на Европейския съвет по офталмология, а от 1986 г. става негов почетен член. Почетен член е и на научното дружество “Пуркине” - Чехословакия, както и член на Научното дружество по офталмология (ГДР).

Аспирантури, работени във Варна - доц. Дора Пенчева и доц. Евгения Контрова.

Аспирантури в ИЛЧГ - София: д-р Джасън (Сирия), д-р Хюсеин (Кувейт), д-р Мустафа Хак (Бангладеш) и д-р Шандури (Бангладеш).

Всички аспирантури под негово ръководство са защитени пред ВАК - София за добиване на научна степен - кандидат на медицинските науки.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top