Login Pop-up

052 63 40 91, 052 63 49 01
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
Saturday, April 20, 2019

Администрация - Очна болница - СБОБАЛ - Варна

Д-р Руслан Тошев - Управител

тел. 052 63 40 95

проф. Христина Групчева, д.м.н., FEBO, FICO(Hon)  - Зам. управител

тел. 052 63 49 01

Доц. д-р Зорница Златарова, д.м. - Началник КДБ

тел. 052 63 49 01

Д-р Янислав Косев - Началник хирургично очно отделение

тел. 052 63 49 01

 

Емилиян Зафиров -  Зам. управител по икономическите и административно – стопански дейности

тел. 052 63 40 96

Нели Маринова -  Гл. счетоводител

тел. 052 63 40 86

Алис Тилкиян - Главна мед. сестра

тел. 052 63 40 87

Красимира Димитрова -  Старша мед. сестра

тел. 052 63 40 94

Станка Колева - Секретар - деловодител

тел. 052 63 40 95

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 40 91, 052 63 49 01
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top