Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
Sunday, April 05, 2020

Администрация - Очна болница - СБОБАЛ - Варна

 

проф. Христина Групчева, д.м.н., FEBO, FICO(Hon)  - Управител

тел. 052 63 40 95, 052 63 49 01

Проф. д-р Зорница Златарова, д.м.н. - Зам. управител по медицинската дейност

тел. 052 63 49 01

 

Доц. д-р Яна Манолова д.м. - Зам. Управител по учебната и информационно-комуникативна дейност

тел. 052 63 49 01

 

Петя Саркизова - Ръководител административно - стопански отдел

тел. 052 63 40 96

 

Д-р Янислав Косев - Началник "Очно отделение"

тел. 052 63 49 01

 

Д-р Добрин Бояджиев д.м. - Началник "Консултативно-диагностичен блок"

тел. 052 63 49 01

 

Галина Стоянова -  Гл. счетоводител

тел. 052 63 40 86

Алис Тилкиян - Главна мед. сестра

тел. 052 63 40 87

Красимира Димитрова -  Старша мед. сестра

тел. 052 63 40 94

Станка Колева - Секретар - деловодител

тел. 052 63 40 95

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top