Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
Monday, July 06, 2020

Лазерна хирургия

Лазерните операции придобиват все по-голямо значение за третиране на различните проблеми и болести на очите.

В лазерната хирургия лазерът представлява малък, но мощен поток от светлина, който въздейства върху очните тъкани.

По време на лазерните процедури окото е под упойка, така, че няма почти никакво усещане за болка. Очният  хирург държи специална леща към окото. Лазерния лъч се насочва към необходимото място в окото, при което се вижда светлина.

Лазерната трабекулопластика (ЛТ)

Лазерната трабекулопластика (ЛТ) е процедура, която се използва при различни видове откритоъгълна глаукома. Тя се прилага тогава, когато терапията с капки е недостатъчно ефективна за постигане на оптимално вътреочно налягане.

В някои случаи, ЛТ може да се използва  като първична процедура при пациенти с противопоказания за използване на капки или при такива, които нямат възможност да ги поставят.

При този вид процедура след поставяне на анестетични капки и специална леща,  очният хирург насочва лазерния лъч към трабекуларния апарат в камерния ъгъл - мястото, от където се оттича вътреочната течност. В повечето случаи се обработват 180 градуса от камерния ъгъл, като обикновено се правят  между 40 и 60 лазерни коагулата.

Целта на процедурата е понижаване на вътреочното налягане чрез улесняване оттичането на вътреочната течност.
След процедурата на пациента трябва да бъдат изписани противовъзпалителни капки за няколко дни, които се постаят заедно с  тези за понижаване на вътреочното налягане, като се изчаква поне 5 минути между отделните накапвания.

YAG иридотомия

Процедурата YAG иридотомия се прилага при пациенти с  глаукома с тесен или закрит камерен ъгъл, при които вътреочната течност не може да се оттече през него поради закриването му от ириса, който е изтласкан напред.

Целта на лазерната иридотомия е създаването на малък отвор в периферията на ириса като алтернативен път за преминаване на вътреочната течност.
Това довежда до изместване на ириса назад и отваряне на камерния ъгъл. Процедурата се извършва след поставяне на обезболяващи капки през контактна леща. След YAG иридотомия пациентите трябва да поставят няколко дни противовъзпалителни капки в окото.

Вторичната катаракта

Вторичната катаракта или т. нар. ”вторично перде” представлява уплътняване и помътняване на задната капсула на лещата на окото.

Модерната техника за премахване на перде включва премахването на помътнялата леща, като се оставя единствено задната й капсула, върху  която се поставя изкуствената вътреочна леща.

Това усложнение се получава в около 30-40% от случаите. Проявява се с  намаление на зрението обикновенно от 3 до 6 месеца след проведена оперативна интервенция при възрастните пациенти. При по-младите възрастови групи уплътняването се наблюдава при почти 100% от пациентите до 2 години след операцията.
Уплътняването на задната лещена капсула е значително по-често след операция на очи с патологични катаракти при диабет и усложнени катаракти при увеит, миопия, пигментна дегенерация на ретината.

Лечението  на вторичната катаракта  може да бъдат разделено на 2 големи групи - хирургични методи на капсулотомия (разкъсване на задната лещена капсула) и лазерен метод на лечение, който стана възможен с появата на YAG лазерите.

Лазерна задна капсулотомия

Този метод получи широко разпространение благодарение на високата му ефективност, а процедурата е безболезнена.
Разкъсването на капсулата се извършва в центъра й, съответстващ на оптичната зона на зеницата, а самото разкъсване се получава вследствие изпаряване на тъканите от концентрирането на лазерната енергия. Обикновено подобряването на зрението става след свиването на зеницата, която трябва да бъде разширена по време на процедурата. Резулатът  е стабилен.

Лазер лечение при заболявания на ретината

Най-широко използвани за тази цел са зелените лазери с дължина на вълната 532nm.  Попадайки върху ретината те предизвикват фотокоагулация. Този тип лазери намират приложение при лечение на редица съдови и дегенеративни заболявания на ретината, като диабетна ретинопатия, венозни оклузии, централен серозен хориоретинит, периферни дегенерации и дупки на ретината.

Диабетна ретинопатия

Основната причина за ниско зрение при непролиферативната диабетна ретинопатия е отокът в макулата.

С провеждането на лазер лечение се цели блокиране на микроаневризмите, намаляване на кислородната консумация в ретината и намаляване на отока. При пролиферативната диабетна ретинопатия на няколко сеанса се извършва панретинална фотокоагулация, като се обработва цялата средна, а при нужда и крайна периферия на ретината.

Целта на това лечение е да се унищожат исхемичните зони в ретината, които продуцират вазопролиферативни фактори и по този начин да се спре или подтисне неоваскуларизацията (прорастване на нови съдове) .

Подобни са целите на лазер лечението и при пациенти след оклузия на ствола или клон на централната ретинална вена. При наличен на оток в макулата, който персистира повече от три месеца, след клонова оклузия се провежда лазер лечение с цел намаляване на отока. При наличие на исхемични полета в ретината, доказани с флуоресцеинова ангиография, те се обработват с цел подтискане на неоваскуларизацията. Като цяло прогнозата за зрението е по-добра при болните с клонова оклузия.

Когато в периферията на ретината има дегенеративни промени с висок риск или дупки на ретината, обграждането на тези зони с лазер може да предотврати отлепването на ретината. В този случай целта на проведеното лечение е да се създаде здрава връзка между ретината и подлежащите тъкани, която да спре навлизането на субретинална течност и отлепването на ретината.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top