Късогледство

  • Print

Късогледство, наречено още миопия (от гръцки μυωπία, myopia означаващо късогледство) е вид аномалия, намалена зрителна острота, при която изображението се получава пред  ретината.

Защо възниква късогледството?

Миопията обикновено е резултатна по-дълъг предно-заден диаметър на очната ябълка. Това означава, че разстоянието между роговицата (прозрачното "стъкло", покриващо отпред окото) и ретината(светлочувствителният слой в задната част на окото) е по-дълго от обикновено и изображенията се проектират пред ретината, а не върху нея, както е редно и затова образът е неясен.

В по-редки случаи късогледството се развива в резултат на разминаването между диаметъра на очната ябълка и способността на лещата на окото да пречупва светлината и да фокусира образа на далечните предмети на правилното място (върху ретината).Това отново води до изместване на образа, който проектира пред ретината, където не му е мястото.

Така се формират двата вида късогледство – „рефракционно” и „патологично”.

Рефракционно е  късогледството до 6 диоптъра, като най-често се среща късогледството до 3 диоптъра. Смята се, че тази вариация в рефракцията е част от адаптацията на съвременния човек към близките разстояния.

За разлика от рефракционното, патологичното късогледство води до органични промени в окото, някои от които могат да доведат до намаление или загуба на зрението. Промените могат да засягат както макулата, така и периферията на ретината.

Високите степени на късогледство, съчетани с периферни дегенерации на ретината, носят по-висок риск от отлепване на ретината.

 

Класификация на миопията

Според намалението на остротата на зрението и номера на диоптрите, необходими за коригиране на състоянието, се различават:

•    Слаба миопия: до 3 диоптъра
•    Средна миопия: 3-6 диоптъра
•    Тежка миопия (малигнена или ексцесивна): над 6 диоптъра

Ексцесивната миопия, както подсказва името й, често нараства с времето, дори след 20 годишна възраст.

Най-честите симптоми

Симптомите на късогледство могат да бъдат:

•    Затруднено виждане на отдалечени обекти.
•    Напрежение при гледане на отдалечени обекти
•    Главоболие

А при деца:
•    Лоши резултати в училище, което многочесто е първият признак при малки деца, които се страхуват да се оплачат от проблеми със зрението си
•    Кривогледство

Да очакваме ли подобрение?

След навършване на 21-годишна възраст късогледство обикновено не се влошава и съпътства човек до края на живота му.

Как да се предпазим от късогледството?

В повечето случаи, късогледство е свързано с наследствени фактори, които не могат да бъдат предотвратени.

При четене, писане или работа с компютър се препоръчва гледането на далечни предмети с цел почивка на акомоционния апарат на окото, особено при деца и ученици (виж. Как да опазим очите и зрението си?).

 

Лечение на късогледството

Ако сте късоглед, едно от решенията е носенетона очила или контактни лещи. По този начин проблемът почти винаги се коригира изцяло.

Очилата или контактните лещи за късогледство са разсейвателни/минусови/, двойно-вдлъбнати, т.е. те са по-тънки в центъра и по-дебели по ръбовете. По този начин светлината се пречупва, така че гледаният образ да пада върху ретината.

Възможно е късогледството да се коригира посредством операция на очите.

Хирургичните методи на лечение подобряват зрението на очите като намаляват предно-задния диаметър на окото или променят пречупвателната способност на окото.

Най-популярните процедури са:

• LASIK (Laser In Situ Keratomileusis)

– това е най-новият и предпочитан метод за лечение на късогледството. При него с помощта на лазер се отпрепарира ламбо от роговицата, след което се отстранява част от роговичната тъкан под ламбото. Накрая ламбото се връща на мястото си.
Методът е безболезнен, предлага отлични резултати за кратко време (процедурата трае само 15 минути), а възстановяването е бързо. Ефективността и дългосрочната безопасност на метода обаче все още са в процес на изследване.

• Фоторефрактивна кератотомия (Photorefractive keratotomy, PRK)

лазерен лъч се използва за отстраняване на част от външната повърхност на роговицата, след което тя се ремоделира. Интервенцията е по-болезнена и има по-продължителен възстановителен период в сравнение н LASIK–терапията.

• Радиална кератотомия (Radial keratotomy, РК)

– След като окото се обезчувстви (анестезира), се изтънява роговицата. Преди време тази операция беше основната при коригиране на късогледството, но сега отстъпи мястото си на по-иновативни тетехники PRK и LASIK.

• Поставяне на изкуствена леща в окото

този метод се прилага в случаи на изключително висока миопия. Такива случаи не могат толкова лесно да бъдат коригирани с операция на роговицата.

• Не всеки може да бъде кандидат за хирургично лечение – човек трябва да отговаря на определени изисквания, които трябва да бъдат разяснени от лекуващия лекар. Лазерните процедури са противопоказани при хора под 21-годишна възраст, защото техните очи не са завършили своето развитие.

• Дългосрочните ефекти от лазерните операции са все още неизвестни. Затова нашето мнение е да прибягвате към хирургична интервенция само в случаите, когато носенето на очила или лещи е невъзможно или противопоказано.

 

Кога да се обърнем към специалист?

Обърнете се към офталмолог в случай, че образът Ви се размива или пък е неясен, размазан, замъглен, когато гледате отдалечени обекти. Задължително се консултирайте с лекар, ако това пречи на вашата работа, училищна дейност или шофиране.

Обърнете се към детски офталмолог, ако:

• Детето Ви се оплаква от  замъглено зрение
• Трудно чете буквите на дъската в училище
• „Kриви” очите, когато гледа надалеч
• Често се оплаква от главоболие

Винаги се уверявайте, че лекарят проверява и двете очи на детето Ви при всеки рутинен медицински преглед.
Добре е да се провери остротата на зрението чрез профилактични прегледи, направени на възраст между 3 и 4 години и след постъпване на детето в училище.

Прогноза на късогледството

Очилата и контактните лещи коригират изцяло повечето случаи на късогледство.

Дългосрочните ефекти от лазерната операция на очите са все още под въпрос. Много от пациентите съобщават, че са доволни от резултатите, но трябва да изминат още много години, за да се оценят резултатите и да се направи равносметка, а дотогава експериментът продължава. Повечеот 100 000 лазерни процедури на очитесе извършват успешно всяка година в Съединените щати.

Въпреки това, както и при други хирургически интервенции, трябва да се осъзнаят рисковете и ползите, преди да се предприеме процедурата.

Пациентите с висока степен на късогледство, особено ако има патологични промени, трябва да бъдат проследявани от специалист поне веднъж годишно.

За развитието на късогледство (миопия) значение имат както наследствени фактори, така и фактори на околната среда.

Засега няма доказано ефективно средство за спиране на прогреса на миопията.