Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
Sunday, April 05, 2020

Средства за корекция на рефракционни аномалии

Рефракционните аномалии са най-честата причина за намалено зрение и повод за посещение при очен специалист. След обстоен преглед се установява причината за намалено зрение и се планира терапевтичен подход индивидуално според състоянието на пациента.

Рефракционните аномалии са няколко основни вида:

- миопия (късогледство)
- хиперметропия (далекогледство)
- астигматизъм
- пресбиопия (възрастово далекогледство)

След установяване и прецизиране на всяко едно от тези състояние се пристъпва към неговата корекция.
Съществуват различни варианти включващи очила, контактни лещи и рефрактивни процедуриИзборът зависи от състоянието на пациента, неговите нужди и предпочитания.

ОЧИЛА

Очилата са най-популярното средство за корекция на намалено зрение вследствие на рефракционна грешка. Те са сравнително леснодостъпни и в конвенционалните си варианти не изискват специално обучение.

Най-общо според нуждите на пациента биват:
- очила за далеч (за постоянно носене)
- очила за близко (за близка работа, четене, работа на компютър и др.)

Пациенти, които се нуждаят от корекция и за близка и за далечна дистанция могат да носят два чифта очила, които да сменят според зрителните си нужди или да им бъде изработен един чифт очила, които да носят постоянно. Последните могат да бъдат с бифокални стъкла или с мултифокални (прогресивни) стъкла.

Първият вид осигуряват корекция за далечна и близка дистанция, но недостатъкът им е, че на лещата (стъклото) визуално се отличава сегментът за близко, а и липсва възможност да се коригира зрението за гледане на средна дистанция (между тази за четене и тази за далечно разстояние).

И двата недостатъка се преодоляват от мултифокалните (прогресивни) стъкла. Те изглеждат естетически много добре,  без видими граници между отделните елементи. Освен това те осигуряват корекция на зрението за всички дистанцииот близко, през междинни дистанции до далечната. Те се изписват след прецизно определяне на рефракцията и вземане на мярка върху правилно подбрана рамка.
Мултифокалните стъкла са поръчкови – те се изработват индивидуално според прескрипцията на конкретния пациент. Изискват кратко обучение при първо поставяне и известен срок на адаптация.

КОНТАКТНИ ЛЕЩИ

Друг вариант за корекция на зрението са контактните лещи. Те изискват по-специфична подготовка на очния специалист, подробен преглед на структурите на преден очен сегмент, обучение на пациента и силна мотивация от негова страна.

Носенето на контактни лещи може да бъде опасно – при липса на адекватен контрол и профилактика могат да настъпят сериозни усложнения, някои от които да доведат до загуба на зрението.

Контактната леща е фина пластична или ригидна люспа, която се поставя „в окото”. Изработена е от определен материал и има пречупвателна сила, коригираща рефракционната аномалия.

Според материала, от който са изработени, контактните лещи биват: меки контактни лещи и ригидни газ проницаеми контактни лещи.

Меките контактни лещи, от своя страна, са основно хидрогелни и силикон-хидрогелни (силиконови).
Според режима на носене са: за краткосрочно носене – в рамките на деня (еднодневни, седмични, месечни, тримесечни), като те трябва да се свалят през нощта; за удължено носене силикон-хидрогелни лещи, които могат да се носят без сваляне от 7 до 30 дни.

Последните тенденции и препоръки са за носене на силикон-хидрогелни лещи за кратък период (до 1 месец).

Според дизайна си и зрителното нарушение, което коригират лещите могат да са сферични или торични (за астигматизъм), монофокални или мултифокални.
Ригидните газ-проницаеми лещи изискват специфично напасване и обучение. Те коригират високостепенни рефракционни аномалии, кератоконус и др.

Взимането на решение за носене на контактни лещи трябва да бъде основано на:
- консултация със специалист (препоръчително контактолог)
- пълен очен преглед
- обоснован компетентен избор на конкретен вид контактна корекция
- обучение и разясняване на потенциалните рискове при носене на контактни лещи  
- задължителни периодични прегледи в хода на носене на контактните лещи.

РЕФРАКТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Третата опция за корекция на зрението са рефрактивните процедури в различните им разновидности. Изискват задълбочен подход, подробен прецизен преглед и провеждането на специфични високоспециализирани изследвания на структурите и функциите на окото.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top