Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
Sunday, April 05, 2020

Туморни заболявания на клепачите

Туморите са абнормална формация от клетки, които имат неконтролируема пролиферация, относителна автономност, прогресивен растеж и след преустановяване на факторите, които са го предизвикали.

Туморните клетки са видоизменени и показват биологични, морфологични, биохимични и функционални особености. Предразполагащи моменти са генетична предизпозиция, вируси, химични, физични канцерогени, преканцерози.

Туморите на клепача са доброкачествени и злокачествени.

Доброкачествени тумори

По-чести доброкачествени тумори са: липом, ангиоми, лимфагиоми, невуси, вруки, кератоакантом и др.
При козметичен проблем те се отстраняват чрез проста ексцизия.

Злокачествени тумори

Най-честият тумор на клепачите е базалноклетъчният (базоцелуларен) карцином – предимно при пациенти над 67-70 години с най-честа локализация медиално на долния клепач.

Може да има нодуларен растеж или да е с язвена форма. Характерно за този тумор е, че често рецидивира и има локално инфилтративен растеж. Прогнозата по отношение на живота на пациента е добра, тъй като изключително рядко дава близки и далечни кръвни и лимфни метастази.

Ако се диагностицира рано, туморът се ексцизира напълно и прогнозата е добра. Колкото по-голям е туморът, толкова по-трудно е пълното отстраняване и по-лош следоперативния резултат.

Лечението е оперативно. Извършва се резекция със или без пластика на клепача в зависимост от големината и позицията на тумора.

Плоскоклетъчен карцином

Плоскоклетъчният карцином се среща значително по-рядко, но е с по-лоша прогноза, защото метастазира по лимфен и кръвен път. Макроскопски може да е нодуларен или да има рязязвяне с некрози и хеморагии. Засяга се по-често горният клепач и има по-бързо развитие. Диагнозата се поставя хистологично.

Лечението е оперативно, последвано от лъчетерапия, химиотерапия.

Меланом на клепача.

Може да възникне де ново или от предшестващ невус или преканцерозна меланоза. Изключително злокачествен и резистентен на лечение.

ОЧНА БОЛНИЦА - ВАРНА: Съвременна база и оборудване

Очна болница-Варна разполага с най-съвременната и висококачествена апаратура, необходима за диагностика и лечение на очните заболявания.
Повече

ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ОФТАЛМОЛОЗИ

Кадрите на Очна болница имат национално и международно признание.
Повече

ВАШЕТО ЗРЕНИЕ: ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво е необходимо да знаете, за да запазите вашето зрение.
Повече
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top