Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
Sunday, April 05, 2020

Диабетна ретинопатия

Диабетната ретинопатия е едно от усложненията на захарната болест, което ако не се лекува води до значително увреждане на зрението.

Това се дължи на промените, които настъпват в ретината и кръвоносните съдове, водещи до поява на кръвоизливи и оток. При своевременно поставяне на диагнозата и адекватно лечение загубата на зрение е предотвратима!

Диабетната ретинопатия е „коварно” заболяване, защото започва без забележими промени в зрението. Изменения обаче са налице в ретината! Промените са видими само за очен лекар, ето защо редовните профилактични прегледи веднъж годишно след разширяване на зениците са от огромно значение за своевременното откриване на заболяването!

Рискови фактори:

Давност на диабета
Лош котрол на кръвната захар
Високо кръвно налягане
Хиперлипидемия
Невропатия
Бременност при наличен диабет
Тютюнопушене


Диабетната ретинопатия бива непролифератив и пролиферативна.

- НПДР (непролиферативна диабетна ретинопатия).

Това е по-често срещаната форма. Характерни за нея са микроаневризмите, точковидните кръвооизливи, причинени от пропускащите стени на съдовете на ретината, сухи и влажни ексудати  (жълтеникави или белезникави отлагания), промяна във вида и калибъра на кръвоносните съдове.

- ПДР (пролиферативна диабетна ретинопатия). 

Ретината реагира на недостига на кислород и енергия с отделянето на специален белтък, стимулиращ растежа на нови съдове (VEGF-съдов ендотелен растежен фактор), които са с много тънки стени и лесно кървят. При прорастването им напред е възможно да настъпи тракционно отлепване на ретината или блокиране на камерния ъгъл, което води до повишаване на вътреочното налягане и болки в окото. Резултатът е внезапно или постепенно намаляване на зрението.  

 

Дибетен оток на макулата

Той може да се наблюдава и при двете форми на диабетна ретинопатия и се дължи на повишена пропускливост на съдовите стени, в резултат в макулата се натрупва течност, която води до задебеляването й и до силно намалено зрение.

 

Диагностика

Диагнозата диабетна ретинопатия се поставя от очен лекар при оглед на очните дъна след разширяване на зениците.
Прегледът може да бъде съчетан с фундусова флуоресцеинова ангиография - изследване, целящо оценяването на степента и типа на промените в ретината.
При този тест се инжектира багрилно вещество във вена на ръката, след което се прави серия снимки на очното дъно.

Оптичната кохерентна томография (ОСТ) е метод на изследване на слоевете на ретината в макулата, особено информативен при проследяване на ефекта от лечението при диабетен оток на макулата.  

 

Лечение

Все още „златен стандарт” за лечението на ДР е лазерната фотокоагулация.

При непролиферативна диабетна ретинопатия (НПДР) се обработват само някои увредени съдчета или определени участъци в ретината.

При пролиферативна диабетна ретинопатия (ПДР) с помощта на лазера се обработва периферията на ретина. Целата е да се спре растежа на нови съдове.

При своевременна диагноза лечението може само да спре влошаването, но не и да възстанови загубеното вече зрение.

Интравитреално приложение на медикаменти (Инжектиране в окото)

Анти VEGF медикаменти (Авастин, Луцентис) се прилагат при оток в макулата или наличие на нови съдове в ретината. Активната им съставка подтиска отделянето на белтъци водещи до повишаване на пропускливостта на съдовете в ретината  и стимулиращи образуването на неосъдове.

Кортикостероиди приложени интравитреално се използват при оток в макулата, но по-често това е свързано с повишаване на вътреочното налягане и развитие на катаракта (помътняване на лещата).

Според последни проучвания най-добър и дълготраен ефект се постига при комбинирано лечение на ДР с лазер и анти VEGF медикаменти.

 

Витректомията

представлява хирургично лечение на най-тежките форми на ПДР, съпроводени с кръвоизлив в стъкловидното тяло (хемофталм) и тракционно отлепване на ретината.


Влошаването на диабетната ретинопатия може да бъде забавено и дори стопирано при строг контрол на диабета.
Основата на този контрол са нормалните стойности на кръвната захар, кръвното налягане и гликирания хемоглобин (показател за преноса на кислород до съдовете), но също така  диета при надормено тегло и спиране на цигарите.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top