Страбизъм (Кривогледство)

  • Print

Кривогледството е нарушаване на правилното положение на очите при което имаме отклонение на едното или на двете очи посменно при поглед напред.

При симетрично положение на очите образът на фиксирания предмет попада в макулата на всяко око. Пренесени по зрителните нерви до мозъка двата образа се сливат в единен стереообраз и предметът се осъзнава триизмерно.

При кривогледство сливане на образите не се осъществява и мозъкът, за да се предпази от двойни образи изключва образа от отклоненото око. При дълго съществуване на това състояние се развива амблиопия на отклоненото око (функционално обратимо подтискане на зрението).

Причини:

разнообразни – с вроден и придобит характер: метропии (далекогледство, късогледство, астигматизъм), анизометропия (разлика в диоптричната сила на двете очи), парализи и парези, аномалии в развитието и прикрепването на очедвигателните мускули, заболявания на централната нервна система, стрес, инфекциозни заболявания, рязко намаляване на зрението на едното око и др.                                                                                                                       

 

Видове кривогледство: съдружествено и паралитично.                          

Съдружествено кривогледство:

отклонява се ту едното ту другото око, като ъгълът на отклонение е еднакъв. Отклонението може да е навътре към носа или навън. Основна причина за този тип кривогледство са аметропиите, на първо място далекогледството. Тук движението на окото е запазено във всички посоки. По често е при децата. 

Паралитично кривогледство:

при пареза или парализа на очедвигателен мускул.
Основна проява тук е липсата на движение на окото в посока на действие на парализирания мускул и принудително положение на главата за избягване на силно дразнещите двойни образи.

Причини:

травми, патологични процеси в главния мозък. Може да се появи във всяка възраст.                                                                                     

Различават се конвергентно, дивергентно и вертикално кривогледство в зависимост от това накъде се отклонява окото.

Атипични видове кривогледство:

синдром на Дюан, синдром на Браун, ДВД-синдром (обикновено вродени) и др.

Лечение:

1. Оптична корекция - предписване на подходящи очила.

2. Лечение на амблиопията (мързеливо око) със закриване на „доброто” око. 

3. Упражнения за развиване на стереозрение.

4. Хирургично лечение.

 

Кривенето на очите е сериозен симптом и прегледът при специалист трябва да се осъществи веднага.