Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
Sunday, April 05, 2020

Пластична и реконструктивна хирургия

ПЛАСТИЧНИ И РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ

Въпреки, че клепачите се отнасят към очните придатъци, те са изключително важни за нормалното функциониране на окото. Клепачите имат защитна функция - предпазват окото от попадане на чужди тела,  от травми, термични и химически изгаряния и осигуряват равномеpно разпределение на слъзния филм върху очната повърхност. Патологични промени в тях могат да станат причина за намаление на зрението поради намаляване на прозрачността на роговицата, сълзене, дразнене и възпаление.

Пластичните и реконструктивни операции на клепачите имат за цел възстановяването на нормалната форма, позиция и функция на клепачите, а също така и постигане на добър естетичен резултат.

Най-чести причини за хирургия на клепачите са:

  • Травми
  • Доброкачествени и злокачествени образувания - папиломи, ксантелазми, кисти, карциноми
  • Промяна в нормалната позиция на клепачите – птоза, ектропион, ентропион
  • Естетични проблеми - дерматохалаза, торбички
  • Вродени аномалии

Клепачите са изложени на въздействието на много вредни фактори от външната среда - тъпи травми, порезни наранявания, които могат да нарушат тяхната цялост.

Травматично увредените клепачи трябва да бъдат обработени хирургично, с фин шевен материал, което гарантира оставане на фини цикатрикси.

Разкъсвания във вътрешния клепачен ъгъл изискват добро познаване на анатомията, тъй като там се разполагат и слъзните каналчета, чието възстановяване е деликатна процедура и гаранция, че в последствие няма да има сълзене.

При тежки изгаряния с химични  агенти или термични (с горещи течности, пара, нагорещени тела) често се получават сраствания между клепачите и окото, които могат да затруднят движението или да предизвикат усложнения от страна очната повърхност или срастване между самите клепачи. В тези случаи се налага отстраняване на  срастванията и присаждане на лигавица от устната кухина.

Най-често срещаният злокачествен тумор на клепачите е базоцелуларния карцином, за който е характерен инфилтративния растеж и липсата на метастазиране.
По-рядко се среща плоскоклетъчния карцином, който обаче има по-лоша прогноза, тъй като дава близки и далечни метастази.
Характерен само за клепачите е себацейния карцином (аденокарцином на мейбомиевите жлези, разположени в клепачите), който има лоша прогноза поради агресивния ход на развитие и честото забавяне на диагностицирането му.
Метод на избор за лечение на тези тумори е хирургичното им отстраняване, последвано от реконструкция на клепача.

Колкото по-малък е тумора (ранен етап на заболяването), толкова по-малък е дефекта, който се получава след изрязването му и толкова по-добър е постоперативния резултат.

Най-често промените в нормалната позиция на клепачите при възрастни са свързани с отпускането на тъканите с напредването на възрастта, но може да са свързани и с неврологични заболявания, белези след травми и др.

Кандидати за пластични и реконструктивни операции на клепачите са както хората в зряла възраст, така и деца, при които често има различни вродени заболявания –дермоидни кисти, монголска гънка, частично срастнали или напълно срастнали клепачи, липса на част от клепачите, птоза.

Ако при бебета и малки деца спадналият горен клепач покрива зеницата, трябва веднага да се пристъпи към оперативно лечение, тъй като има опасност от развитие на амблиопия („мързеливо око“).

Оперативният подход във всеки случаи е индивидуален и зависи както от естеството на проблема, така и от локализацията и площта на промените.

Съществуват различни техники за реконструкция на клепачите, включващи използване на кожни ламба или трансплантация на тарз или свободна кожа.

Условие за добрия изход е своевременното предприемане на необходимото оперативно лечение.

Най-добър резултат след пластични и реконструктивни операции на клепачите се получава когато те са извършени от очен лекар с опит в областта на окулопластичната хирургия.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top