Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
Tuesday, November 19, 2019

Д-р Красимира Маринова - aнестезиолог

Д-р Маринова е специалист по Анестезиология, Реанимация и Интензивно лечение.

Има многогодишен опит в областта на Гръдна, Коремна хирургия, Урология, Неврохирургия, Ортопедия и Травматология, Лицево-челюстна и Очна хирургия, Детска хирургия.

Като реаниматор има успехи в лечението на тежки белодробни, сърдечни, неврологични заболявания, тежки отравяния и изгаряния.

Завършила е висшето си образование - Обща Медицина във Висш Медицински Институт гр.Варна.

Защитила е специалност по Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение към Медицинска Академия гр. София.

Д-р Маринова е работила по специалността си в Окръжна болница гр. Шумен, Работническа болница гр. Варна, Районна болница гр.Меднин-Тунис, Военно-Морска болница гр. Варна.

Като съвременен специалист тя поддържа квалификацията си, като всяка година посещава курсове във водещи медицински центрове на страната.

Дипломата й по специалността е приравнена към европейските изисквания след участие в специални семинари.

Има интереси в областта на „Болката и лечение на болкови синдроми“ във всички области на медицината.

 

 

 

ОЧНА БОЛНИЦА - ВАРНА: Съвременна база и оборудване

Очна болница-Варна разполага с най-съвременната и висококачествена апаратура, необходима за диагностика и лечение на очните заболявания.
Повече

ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ОФТАЛМОЛОЗИ

Кадрите на Очна болница имат национално и международно признание.
Повече

ВАШЕТО ЗРЕНИЕ: ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво е необходимо да знаете, за да запазите вашето зрение.
Повече
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top