Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ

Очна болница (СБОБАЛ)-Варна е единственото по рода си общинско лечебно заведение за специализирана помощ в областта на офталмологията на територията на България.
За прегледи и консултации: тел. 052 63 40 91 и 052 63 49 01

НАШИТЕ ЛЕКАРИ

Архив - Процедури по ЗОП

ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБОБАЛ-ВАРНА" ЕООД

 

1. Решение

2. Обявление

3. Документация

3.1. Приложение №1 - Техническа спецификация

 3.2. Образци / Приложения от №2 до №13/


> Протокол - Заседание 1

> Протокол - Заседание 2

> Протокол - Заседание 3

> Решение

> Договор с "Контакт Медикал Инернешънъл" ООД

> Договор с "РСР" ЕООД

> Договор с "Бикомед" ООД

 


 

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВ, НЕРЕЦИКЛИРАН ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП
ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБОБАЛ-ВАРНА" ЕООД- 1.6.2015 г.

________________________

 

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП ЗА ОФТАЛМОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "СБОБАЛ-ВАРНА" ЕООД - 23.10.2014 г.

1. Решение - I D № 630137, вписано на 23.10.2014 год. в РОП >>>

2. Обявление за обществена поръчка - I D № 630136, вписано на 23.10.2014 год. в РОП >>>

3. Документация >>>

4. Решение ID 631905 на 05.11.2014 вписано в РОП и в профила на купувача >>>

5. Решение ID № 634036 - на 19.11.2014 год. вписано в РОП и Профила на купувача >>>

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ >>>

ОЧНА БОЛНИЦА - ВАРНА: Съвременна база и оборудване

Очна болница-Варна разполага с най-съвременната и висококачествена апаратура, необходима за диагностика и лечение на очните заболявания.
Повече

ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ОФТАЛМОЛОЗИ

Кадрите на Очна болница имат национално и международно признание.
Повече

ВАШЕТО ЗРЕНИЕ: ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво е необходимо да знаете, за да запазите вашето зрение.
Повече
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top