Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
МОДЕРНО ОФТАЛМОЛОГИЧНО ЛЕЧЕНИЕПРЕГЛЕДИ ПО ЗДРАВНА КАСА ИЛИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕДЕНОНОЩЕН ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ & СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ЛЕКАРИ ОФТАЛМОЛОЗИОПЕРАТИВНО И БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕНАЙ-СЪВРЕМЕННА И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА АПАРАТУРАОБЩИНСКА ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗРЕНИЕ
Sunday, July 21, 2019

Прегледи срещу заплащане

 

 

№ п/р

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

 

Цена в лева

 

І.

 

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ


С включен един леглоден

1.

Оперативно отстраняване на катаракта – консумативите се заплащат допълнително

300,00

2.

Хирургично лечение на глаукома – консумативите се заплащат допълнително

320,00

3.

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност – консумативите се заплащат допълнително

150.00

4.

Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност – консумативите се заплащат допълнително

250,00

5.

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност – консумативите се заплащат допълнително

400,00

6.

Кератопластика – консумативите се заплащат допълнително

1000,00

7.

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми – консумативите и медикаментите се заплащат допълнително

200,00

8.

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му – консумативите и медикаментите се заплащат допълнително

200,00

9.

Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретината, стъкловидното тяло и травми – консумативите се заплащат допълнително

700,00

10.

Манипулации – консумативите се заплащат допълнително

50,00

11.

Други малки оперативни намеси – консумативите се заплащат допълнително

90,00

12.

Други средни оперативни намеси – консумативите се заплащат допълнително

180,00

13.

Обща анестезия

60,00

14.

Оглед на дете с анестезия

50,00

15.

Интравитреално инжектиране

200,00

16.

Рибофлавин

168,00

17.

Афлиберцент /елеия /

1513,00

18.

Озурдекс

2184,10

19.

Леглоден

35,00

ІІ.


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

 

 

1.

Първичен преглед :

 
 

- специалист

25,00

 

- доцент

40,00

 

- професор

50,00

2.

Вторичен преглед / в рамките на 1 месец/ :

 
 

- специалист

15,00

 

- доцент

20,00

 

- професор

25,00

3.

Преглед и отстраняване на повърхностно чуждо тяло

30,00

4.

Консултативен преглед поискан от друго лечебно заведение

- от лекар – специалист

- хабилитирано лице

 

40,00

60,00

5.

Индиректна офталмоскопия на дете /на едно око/

 
 

- от лекар – специалист

20,00

 

- хабилитирано лице

30,00

6.

Индиректна лазеркоагулация на дете /на едно око/

 
 

- от лекар – специалист

90,00

 

- хабилитирано лице

100,00

7.

Криотерапия на дете /на едно око/

 
 

- от лекар – специалист

80,00

 

- хабилитирано лице

90,00

8.

Криотерапия или лазер в друго лечебно заведение

200,00

9

Изследване на двойни образи

15,00

10

Ехография на око и орбита – “А скан”

15,00

11

Ехография на око и орбита – “В скан”

20,00

12

YAG – лазер капсулотомия

50,00

13

Медицински документ изискващ преглед

25,00

14

Медицински документ- дубликат

5,00

15

Периметрия /Кугел/

15,00

16

Периметрия -автоматична

25,00

17

Преглед и адаптация на МКЛ

20,00

18

Адаптация на ТКЛ

20,00

19

Изследване на цветно зрение

10,00

20

Екзофталмометрия

10,00

21

Проследяване на ВОН / 4 измервания/

20,00

22

Субконюктивална /парабулбарна/ инжекция

10,00

23

ЕКГ с разчитане и преглед от анестезиолог

20,00

24

Оглед на камерен ъгъл и заден сегмент /Голдман/

10,00

25

Пахиметрия ултразвукова

10,00

26

Преглед и лазер процедура на едно око

35,00

27

Флуоресцеинова ангиография – Цветна снимка / на едно око/

35,00

28

Допълнителни консумативи за цветна снимка- флуоресцеин /на едно око/

20,00

29

Оптичен кохерентен томограф /на едно око/

30,00

30

Конфокална биомикроскопия /на едно око/

30,00

31

Ортоптично третиране - за 1 ден

20,00

32

Дигитална снимка на преден очен сегмент

15,00

33

Дигитална снимка на заден очен сегмент

15,00

34

Офталмия електрика „Осветени очи“

10,00

35

Потребителска такса - ВСД

2,90

36

Потребителска такса - болничен престой

5,80 /на ден/

37

Потребителска такса ВСД за пенсионери

1,00

 

ІІІ.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 

1.

Самостоятелна стая

35 на ден

2.

Закуска, обяд и вечеря – по заявка

 

 

ЦЕНОРАЗПИСЪТ ВЛИЗА В СИЛА НА 09.02.2015 г.

 

 

 

ОЧНА БОЛНИЦА - ВАРНА: Съвременна база и оборудване

Очна болница-Варна разполага с най-съвременната и висококачествена апаратура, необходима за диагностика и лечение на очните заболявания.
Повече

ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ОФТАЛМОЛОЗИ

Кадрите на Очна болница имат национално и международно признание.
Повече

ВАШЕТО ЗРЕНИЕ: ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво е необходимо да знаете, за да запазите вашето зрение.
Повече
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top