Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.

Емилиян Зафиров - Заместник управител

Емилиян Зафиров - зам.управителЕмилиян Зафиров е заместник управител по икономическите и административно – стопански дейности в „СБОБАЛ–Варна” ЕООД.

Завършил е Икономическия университет – Варна.

Има квалификации по „Здравен мениджмънт” и „Икономика на здравеопазването” от същия университет.

Бил е гл. специалист в Община Девня, н-к отдел и зам. директор в РПК – Девня, гл. икономист на ТЦМР – Варна.

В началото на 1992 г. печели конкурс за директор на Специализирана очна клинична болница – Варна.
След промяна в законодателната уредба през 1996 г. е преназначен на длъжност икономически директор, а от 2000 год. е заместник управител.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top