Login Pop-up

052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.

Алис Тилкиян - Гл. мед. сестра

Алис Тилкиян Главна медицинска сестраАлис Тилкиян е Главна медицинска сестра в "СБОБАЛ - ВАРНА" ЕООД.

Завършила е МУ "Проф. д-р. П. Стоянов" - Варна - Магистър по Обществено здравеопазване и Управление на здравните грижи.

Работи в Очна болница от 1984 г. като медицинска сестра.

От 1991 г. до началото на 1999 г. изпълнявя длъжността Старша медицинска сестра.

От ноември 1999 г. е спечелила конкурс за Главна медицинска сестра и продължава да работи като такава.

 

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 49 01-до 14 ч.; 052 63 40 91-след 14 ч.
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top