Login Pop-up

052 63 40 91, 052 63 49 01

Красимира Димитрова - Старша мед. сестра


 

Медицинска сестра Димитрова е специалист по здравни грижи, чиято професионална дейност е насочена към решаване на съществуващи и потенциални проблеми с очното здраве на човека, семейството и общността в условията на динамично променящата се среда.

Приоритети в клиничната работа са подобряване качеството на живот на пациентите чрез оказване на качествени и безопасни грижи, обучение на пациенти, организиране на продължаващо обучение на медицински сестри  и намаляване на “burn out” синдрома в екипа, който ръководи.Координатор е на общинската програма „Детско зрение”, която  се осъществява от медицинските специалисти от СБОБАЛ .Обучава студенти по специалност „медицинска сестра” и „медицински оптик”. Член е на Управителния съвет на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Професионален опит

М.с. Димитрова има професионален опит като медицинска сестра в детска клиника в УМБАЛ „Света Марина” – Варна и като медицинска сестра в СБОБАЛ – Варна ( в операционен блок, във функционални кабинети на консултативно-диагностичния блок и в очното отделение).

Образование, специализации и курсове

2015 Сертификат за професионална квалификация №177/14.03.2015г на   Националния съвет по качество на БАПЗГ;

2010   Магистър по „Управление на здравните грижи” – Медицински университет – Плевен;
2009   Бакалавър по „Управление на здравните грижи” – Медицински университет – Варна;
2009   Сертификат за професионална квалификация №11565/17.01.2009г на   Националния съвет по качество на БАПЗГ;
2003  Образователно – квалификационна степен „специалист”, специалност „медицинска сестра”, Медицински колеж към  Медицински университет – Варна;
1987   Детска медицинска сестра, ИПЗК”Д-р Ненчо Николаев” – Варна;
1985   ІV френска езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри” – Варна;

 

Курсове: над 50 форми за следдипломно обучение, по-важни от които са:

2002 – 2004  Участие в  програмата „Problem Solving for Better Health” на  Dreyfus Health Fondation;
2007   Дезинфекция на инструменти, Варна;
2008  Клинична рефракция – фундаментални принципи и методи за корекция, Варна;
2008  Детско зрение. Роля на професионалиста по здравни грижи в   опазване на детското зрение,  Варна;
2009  Зрение 2020.Социално значими очни заболявания в света, Европа и   България. Катаракта и глаукома , Варна;
2009  Тумори на окото и очните придатъци. Роля на професионалиста по здравни грижи в лечебния процес,  Варна;            
2009   Ретинопатия на недоносеното,  Варна;
2009  Законодателство в Република България и ЕС, регламентиращо правата и   задълженията на професионалистите по здравни грижи, Шумен;
2009  Съвременни изисквания към болничната дезинфекция, Варна;
2010  Наставничество в сестринството, Варна;
2010  Стрес. Диагностициране на причините, пораждащи стрес  и    профилактика, Варна;
2011  Защита на пациента и предпазване на персонала от нозокомиални  инфекции, Варна;
2011  Грижи за болни в старческа възраст, Варна;
2012  Диабет и око, Варна;
2012  Ортоптично лечение за възстановяване на бинокуларното зрение при пациенти със страбизъм – практическо обучение за работа със синоптофор, Варна;

2012 Глаукомата – социално-значимо заболяване, Варна;

2013 Макулна дегенерация свързана с възрастта – съвременна диагностика и лечение, Варна;

2014 Активни в остаряването, София;

2014  Наставничество в сестринството.Прилагане на сестринския процес в практиката на медицинските сестри, Варна

2015 Управление на екипи, София

2016 Превенция на ВБИ - експресен мониторинг.Нов подход при лечение на диабет,София

2017 Специални грижи за деца с очна патология – съвременен подход и профилактика, Варна

2017 Детето като пациент.Психосоматика в детска възраст, Велико Търново

2017 Супервизия в сестринството, Варна

2017 Спешното състояние в детска възраст – предизвикателство на професионалистите по здравни грижи. Първа помощ на деца, Варна

 

Професионални членства

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи ( БАПЗГ) ;

 

Публикации и научни интереси

Сестра Димитрова участва в авторски колектив на учебник по очни болести за студенти по мeдицина и дентална медицина, има 9 публикации в български научни издания. Представя   СБОБАЛ с доклади в   национални научни форуми. Научните и  интереси са в сферата на  профилактика на детското зрение, модерното сестринство, обучение на медицински сестри, пациенти и студенти.

 

Награди

2009 „Сестра на годината” – награда за ”Принос в  развитието на съсловната организация на професионалистите по здравни грижи и издигане престижа на сестринството”;

2010  Плакет «Отличник на випуска» на Ректора на МУ – Плевен

2015 национална награда 1-во място „Професионалист на годината” в категория „Ръководител по здравни грижи”

2016 национална награда - плакет на БАПЗГ за дългогодишен принос в утвърждаване на съсловната организация

2017  грамота за принос в развитието на   сестринството и утвърждаване на Регионална колегия на БАПЗГ - Варна

 

 

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ Е-БЮЛЕТИН
АДРЕС

ОЧНА БОЛНИЦА - СБОБАЛ ВАРНА
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД (СБОБАЛ)

ул. Дойран 15, Варна 9002
Тел. 052 63 40 91, 052 63 49 01
Факс: 052 63 40 96
Email: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

СЕРТИФИКАТ БДС EN ISO 9001:2015

Map
FACEBOOK LIKE / GOOGLE +
Scroll to top