Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Цени

  Утвърдил,                                                                                                      
  Управител:                                            
               Проф.Д-р Христина Групчева,дмн  
   Ц Е Н О Р А З П И С             
  НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ  
     
   В "СБОБАЛ - ВАРНА " ЕООД  
     
  НАИМЕНОВАНИЕ Цена в лева
  I. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  МЕДИЦИНСКИ  ДЕЙНОСТИ В ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ  
1100 Диагностично-лечебни услуги и манипулации  
1101 Първичен преглед от лекар 20.00
1102 Първичен преглед от офталмолог - специалист 35.00
1103 Първичен преглед от офталмолог - доцент 50.00
1104 Първичен преглед от офталмолог - професор 60.00
1105 Вторичен преглед от офталмолог специалист  (до 30 дни) 20.00
1106 Вторичен преглед от офталмолог доцент  (до 30 дни) 25.00
1107 Вторичен преглед от офталмолог професор  (до 30 дни) 30.00
1108 Консултация от офталмолог - специалист 25.00
1109 Консултация от офталмолог - хабилитирано лице 35.00
1110 Преглед и отстраняване на повърхностно чуждо тяло 40.00
1111 Офталмия електрика "Осветени очи" 10.00
1112 Обективно изследване на рефракцията  * 5.00
1113 Обективно изследване на рефракцията с циклоплегия  * 10.00
1114 Обективно изследване със скиаскопия  * 15.00
1115 Изписване на очила с пробна рамка 20.00
1116 Изписване на очила с фороптер 30.00
1117 Адаптация меки контактни лещи  * 20.00
1118 Адаптация на твърди контактни лещи  * 30.00
1119 Биомикроскопия  * 10.00
1120 Индиректна офталмо - биомикроскопия  * 20.00
1121 Офталмоскопия  * 10.00
1122 Оглед с  контактна леща (вкл.Голдман)  *  20.00
1123 Изследване на двойни образи 15.00
1124 Изследване на цветно зрение (двуочно) 15.00
1125 Ортоптично третиране  (на един ден) 20.00
1126 Консултации за инвазивно изследване 30.00
1127 Субконюктивална / парабулбарна инжекция  * 20.00
1128 Манипулации върху очната ябълка (консумативите се заплащат допълнително) 50.00
1129 Манипулации върху очните придатъци (консумативите се заплащат допълнително) 25.00
  * цени  за едно око.  
1200 Апаратни Изследвания  
1201 Дигитална снимка на преден очен сегмент  * 15.00
1202 Дигитална снимка на заден очен сегмент  * 20.00
1203 Оптична кохерентна томография на преден сегмент * 20.00
1204 Оптична кохерентна томография на заден сегмент * 30.00
1205 Оптична кохерентна томография на заден сегмент с неинвазивна ангиография * 40.00
1206 Оптична кохерентна томография на преден и заден  сегмент с неинвазивна ангиография * 50.00
1207 Флуоресцеинова  ангиография - за две очи 80.00
1208 Ехография на око и орбита - "А скан"   * 15.00
1209 Ехография на око и орбита - "В скан"   * 20.00
1210 Ултразвукова  пахиметрия   * 15.00
1211 Оптична биометрия  * 60.00
1212 Периметрия (по Кугел)  *  10.00
1213 Периметрия компютъризирана  *  20.00
1214 Тонометрия (въздушна)  * 5.00
1215 Тонометрия (по Голдман)  * 10.00
1216 Проследяване на ВОН (4 измервания) 15.00
1217 Конфокална биомикроскопия * 30.00
1218 Роговична топография * 25.00
1219 Спекуларна микроскопия  * 20.00
1220 Екзофталмометрия (двуочно ) 10.00
1221 Пакет "Катаракта"  170.00
1222 Пакет "Глаукома" /две очи/ 150.00
  * цени  за едно око.  
1300 Лазерно Лечение  
1301 Ретинална лазерна (532) терапия (на сеанс)  * 40.00
1302 Малка лазерна (577) интервенция * 60.00
1303 Средна лазерна (577) интервенция * 120.00
1304 Голяма лазерна (577) интервенция * 180.00
1305 Лазерно лечение на вторична катаракта* 80.00
1306 Лазерно лечение на глаукома* 80.00
1400 Други  
1401 Медицински документ изискващ преглед 35.00
1402 Медицински документ - дубликат 5.00
1403 Медицински документ - за шофьорска книжка за две очи 20.00
1404 Потребителска такса ВСД 2.90
1405 Потребителска такса ВСД - за пенсионери 1.00
1406 Административна такса за предоставяне на медицински изделия,консумативи и медикаменти. 5.00
  * цени  за едно око.  
  II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ В БОЛНИЧНА ПОМОЩ  
1500 Хирургия на окото и очните придатъци  
1501 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност ( консумативите се заплащат допълнително)  * 150.00
1502 Хирургични интервенции върху  придатъците на окото с голям обем и сложност (консумативите се заплащат допълнително)  * 250.00
1503 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност (консумативите се заплащат допълнително)  * 420.00
1504 Оперативно отстраняване на катаракта (консумативите се заплащат допълнително)  * 500.00
1505 Хирургично лечение на глаукома (консумативите се заплащат допълнително)  * 450.00
1506 Кератопластика ( консумативите се заплащат допълнително)  * 1000.00
1507 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретината, стъкловидното тяло и травми (консумативите се заплащат допълнително)  * 700.00
1508 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми - консумативите и медикаментите се заплащат допълнително 200.00
1509 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания при окото и придатъците му (консумативите и медикаментите се заплащат допълнително) 250.00
1510 Други малки оперативни намеси (консумативите се заплащат допълнително)  * 90.00
1511 Други средни оперативни намеси (консумативите се заплащат допълнително)  * 180.00
  * цени  за едно око.  
1600 Хирургични манипулации и подготовка за хирургия  
1601 Криотерапия    * 100.00
1602 Лазерно лечение  * 150.00
1603 Интравитреално инжектиране  * 200.00
1604 Субтенонова инжекция   * 150.00
1605 Пакет седация  50.00
1606 Обща анестезия  150.00
1607 Оглед на дете с анестезия 70.00
1608 Избор на лекар * 300.00
1609 Избор на екип * 400.00
1610 ЕКГ с разчитане и преглед от анестезиолог 35.00
  * цени  за едно око.  
1700 Елективна хирургия и процедури  
1701 Малка елективна корекция 150.00
1702 Малка елективна операция 300.00
1703 Средна по обем и сложност елективна операция 650.00
1704 Голяма по обем и сложност елективна операция 1250.00
1705 Блефаропластика - горни клепачи 1250.00
1706 Неинвазивна блефаропластика - долни клепачи 1050.00
1707 Блефаропластика - долни клепачи 1350.00
1708 Блефаропластика - 4 клепача 2200.00
1709 Повдигане на вежди 950.00
1710 Инжектиране на филър (на 1 мл без цената на филъра) 150.00
1800 Болничен Престой  
1801 Допълнителна нощувка в споделена болнична стая 30.00
1802 Самостоятелна стая (на ден) 60.00
1803 ВИП - настаняване (на ден) 90.00
1804 Потребителска такса болнична помощ (на ден) 5.80
1900 III. СМД съвместно с други Лечебни Заведения  
1901 Интравитреално инжектиране  * 250.00
1902 Криотерапия на дете от специалист  * 80.00
1904 Криотерапия на дете от хабилитирано лице   * 90.00
1905 Криотерапия в друго лечебно заведение 200.00
1906 Лазеролечение в друго лечебно заведение  * 250.00
1907 Консултативен преглед поискан от друго лечебно заведение, специалист на територията на "СБОБАЛ-ВАРНА" ЕООД 40.00
1908 Консултативен преглед поискан от друго лечебно заведение, хабилитирано лице на територията на "СБОБАЛ-ВАРНА" ЕООД 60.00
1909 Индиректна офталмоскопия на дете - от специалист  * 20.00
1910 Индиректна офталмоскопия на дете - от хабилитирано лице  * 30.00
1911 Консултативен преглед поискан от друго лечебно заведение, специалист на територията на възложителя 80.00
1912 Консултативен преглед поискан от друго лечебно заведение, хабилитиран специалист на територията на възложителя 120.00
1913 Участие в интердисциплинарен хирургичен екип на специалист в друго лечебно заведение 200.00
1914 Участие в интердисциплинарен хирургичен екип на хабилитирано лице в друго лечебно заведение 400.00
1915 Консултация по дигитална снимка 40.00
  * цени  за едно око.  
  Изготвил:  
  Н-к на "КДБ" : Д-р Добрин Бояджиев,д.м.  
Контролни прегледи

Датите на контролните прегледи се уточняват с лекуващия лекар и са упоменати в медицинската документация.

Чети още
Безплатни прегледи

Специалистите от СБОБАЛ провеждат ежегодно безплатни прегледи по програми „Детско зрение“ и „Глаукома“.

Чети още
НЗОК

СБОБАЛ-ВАРНА извършва прегледи на пациенти по НЗОК, както и срещу заплащане по определен график и след предварително записване.

Чети още

 

 

СБОБАЛ - Варна ЕООД е болнично заведение за активно лечение, в което се извършва офталмологична диагностика и профилактика на населението от Варненска област и Североизточна българия . Болницата е единствената по рода си за специализирана помощ в областта на офталмологията на територията на България.

ул. Дойран 15
9000, гр.Варна

За планови прегледи всеки ден от 8:00 до 20:00ч Консултации и неотложна помощ - денонощно
052 63 49 01