Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Администрация

 

 

 

 

Чл.- кор. проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.,  FEBO, FICO(Hon), FBCLA, FIACLE

Управител
тел. : 052 63 40 95, 052 63 49 01
 

Проф. Групчева е клиницист с над 30 годишен опит, с широки научно-практически интереси и към момента изпълнява длъжността „Управител“ на лечебното заведение. Тя е специалист по обща офталмология със специални интереси и умения в следните специалности: роговица и трансплантация на тъкани и клетки, катаракта и реконструктивна хирургия на преден очен сегмент, редки заболявания, заболявания в детска възраст, профилактична офталмология и специализирана оптична корекция, включително контрол на миопията. Преподавател и учен, проф. Групчева е идеолог и реализатор на идеята за 3“О“ перспективата – обучение и интеграция на оптици, оптометристи и офталмолози. Нейната научна и публикационна дейност е разнообразна и насочена към прилагане в практиката, като типичен пример в това отношение е въвеждането на трансплантацията на консервирана амниотична мембрана в България. Хобито, на което професор Групчева е посветила повече от 25 години са естетичните и подмладяващи околоочни процедури.

 

 

 

Проф. д-р Зорница Златарова, д.м.н.   

Зам.- управител по медицинската дейност
тел.: 052 63 49 01

Проф. Златарова е специалист по очни болести с богат професионален опит. Клиничната ѝ работа обхваща цялостна диагностика на всички очни заболявания, като водещо място заемат диагностиката и лечението на съдови и дегенеративни заболявания на ретината, диабетна ретинопатия и макулна дегенерация свързана с възрастта, глаукома, тумори на окото и клепачите. Хирургичната работа на проф. Златарова включва оперативно лечение на клепачите при промяна в позицията им, тумори и блефаропластика, лазерна микрохирургия при заболявания на ретината и хирургия на предната очна повърхност. Проф. Златарова има издадени две монографии „Тумори на клепачите“ и „Хирургия на клепачите“, участие в авторски колектив на учебник по очни болести, над 60 публикации в специализирани български и международни научни издания. Участвала е с доклади в повече от 65 национални и международни научни форуми и конгреси. Лектор е в редица курсове за продължаващо обучение по медицина, ръководител на специализанити и докторанти, участник в научни проекти. Основните ѝ научни интереси са в областта на диагностиката и лечението на диабетна ретинопатия и макулна дегенерация свързана с възрастта, глаукома, патология на клепачите и офталмоонкология.

 

Доц.ц. д-р Яна Манолова,  д.м.

Главен консултант „Очна хирургия и клинични проучвания“

тел. 052 63 49 01 
 

 Доц. Манолова завършва висшето си образование в Медицински университет - гр. Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ през 1997 година, където след това продължава и специализацията си в катедра  „Очни болести и зрителни науки“. През 2001 г. започва работа като лекар по очни болести в Специализираната болница по очни болести за активно лечние  „Проф. Константинов“ – гр. Варна. През 2007 год. провежда специализация в областта на глаукомата в Университетската Болница в Basel – Швейцария.  В периода 2011 - 2012 г. е назначена за хоноруван асистент към катедра Очни болести и зрителни науки“, а от 2013 до 2017 г. е назначена и за редовен асистент. 2017 г. придобива научно-квалификационната степен “Доктор" по специалността “Офталмология“, след успешно защитен дисертационен труд на тема “Трансплантация на амниотична мембрана – логистика, хирургически техники и микроструктурен анализ на резултатите“. 2018г. издава монография на тема „Хирургично лечение на предна очна повърхност“ с общ обем от 140 стр. През 2018г. получава научното звание „Доцент“ по специалността “Офталмология“. Към момента доц. Манолова заема длъжността рководител катедра „Очни боести и зрителни науки“ при Медицински университет-Варна.

 

 

 

 

Петя Саркизова

Зам.-управител „Административно – стопанска дейност и координация на учебния процес“

тел. 052 634 096

 

Г-жа Саркизова завършва висшето си образование през 2017 г. със степен магистър „Здравен мениджмънт“ към Медицински университет – Варна. В периода 2017-2019 г. заема длъжност в отдел „Академична организация за клинични проучвания“ на Медицински университет – Варна, където успешно администрира и координира процедурата и протичането на конкурсите за финансиране на научноизследователски проекти. Петя Саркизова се присъединява към екипа на „СБОБАЛ – Варна“ ЕООД през 2019 г. на длъжност „Ръководител-началник административно – стопански отдел“. Основните ѝ дейности са свързани с организацията и планирането на цялостната икономическа и административно-стопанска дейност в дружеството, както и на учебния процес в лечебното заведение

 

Д-р Янислав Косев                    

Главен консултант „Очна хирургия“ 

тел. 052 63 49 01

 Д-р Косев е специалист-офталмолог с над 30 години медицински опит в областта. Завършва Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна през  1991 г.  и през 1995 г. придобива специалност „Очни болести“. Завършва магистратура по „Здравен мениджмънт“ към университета „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас през 2005 г.  От 2005 – 2023 г. д-р Косев заема длъжността началник „Хирургично отделение“ в „СБОБАЛ-Варна“. Д-р Косев е участвал във всички мисии на самолета - летяща хирургична очна болница “ORBIS”. Професионалните му интереси са насочени към оперативно лечение на преден и заден очен сегмент, хирургично лечение на отлепване на ретината и витректомия, ултразвуково хирургично лечение на катаракта, приложение на лазер терапията в офталмологията и високоспециализирана медицинска помощ – Флуоресцеинова ангиография на окото и оптична кохерентна томография/ОСТ/.

 
 

 

Д-р Евгени Нешкински, д.м.

Началник отделение „Очни болести“

тел. 052 63 49 01

 

Завършва висшето си образование в Медицински Университет " Проф. Д-р Параскев Стоянов" Варна през 2012 г. и  след провеждане на конкурс година по-късно започва специализация по очни болести. От 2014 г. е редовен асистент в катедра по Очни болести и зрителни науки към Медицински университет – Варна. По време на специализацията си през 2014г. е зачислен за докторантура, с тема на дисертационния труд "Скрининг на ултравиолетови увреждания с фотография на принципа на автофлуоресценция: технология, подход и резултати". След разработване на този иновативен метод за ранна диагностика на изменения по предна очна повърхност и публикуване на резултатите от проучването, през 2019г. придобива ОКС „Доктор“. През 2018г. се явява на изпита на Европейския борд по офталмология ( European Board of Ophthalmology,  EBO ) в Париж, Франция като успешно придобива степен FEBO. Професионалните интереси на Д-р Евгени Нешкински включват диагностика, консервативно и оперативно лечение на заболявания на преден и заден очен сегмент.

 
 
 

 

Гл.асистент д-р Добрин Бояджиев, дм, FEBO

Началник Консултативно-диагностичен блок;

тел. 052 63 49 01

Д-р Бояджиев завършва Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- гр. Варна през 2009 г. Започва работа в диагностично-консултативния блок на Очна болница - Варна, в очното отделение, като оператор и асистент в операционна зала. Участва активно в профилактични програми  „Глаукома” и „Детско зрение”, провеждани съвместно от  СБОБАЛ-Варна ЕООД и Община Варна. През 2017 г. придобива   научно-квалификационна степен „Доктор“ по медицина с тема на дисертационния си труд: „Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент“. От 2018 г. е главен асистент към катедрата по Очни болести към Медицински Университет- Варна. Има професионални интереси към: хирургия на катаракта, диагностика и лечение на заболявания на очно дъно (диабетна ретинопатия, макулна дегенерация и др.), включително лазер лечение, диагностика, проследяване, консервативно и хирургично лечение на глаукома, витреоретинална хирургия.

 
 

Алис Тилкиян    

Главна мед. сестра
тел. 052 63 40 87

 

Красимира Димитрова, д.оз.

Старша мед. сестра 
тел. 052 63 49 01

 Ст.м.с. Димитрова е специалист по здравни грижи, чиято професионална дейност е насочена към решаване на съществуващи и потенциални проблeми с очното здраве на човека, семейството и общността в условията на динамично променящата се среда. Обучава студенти по специалност “медицинска сестра” и “медицински оптик”. Координатор е на профилактични програми на СБОБАЛ-Варна. Клиничните ѝ и научни  интереси са насочени към детско очно здраве, зрителни тренировки за деца, промотивни дейности на медицинската сестра и управление на екипи. Автор на близо 20 публикации в сферата на офталмологичната здравна грижа и развитието на сестринството. Участва  в авторски колектив на два учебника по очни болести. Носител е на национална награда “Ръководител по здравни грижи”, награда “Отличник на випуска” на МУ-Варна и МУ-Плевен, награда на кмета на Община-Варна. През 2022 г. защитава дисертационен труд на тема “Мултидисциплинарна екипна грижа при профилактика на детското очно здраве – професионален фокус на медицинската сестра” и придобива ОНС “Доктор по обществено здраве”.

 

 

Иванка Савова

Главен счетоводител

тел. 052 634 096

 

 

Боряна Янчева-Станчева

Касиер- счетоводител

 

 

Дияна Дичева

Касиер- счетоводител

 

 

 
Контролни прегледи

Датите на контролните прегледи се уточняват с лекуващия лекар и са упоменати в медицинската документация.

Чети още
Безплатни прегледи

Специалистите от УСБОБАЛ-Варна провеждат ежегодно безплатни прегледи по програми „Детско зрение“ и „Глаукома“.

Чети още
НЗОК

УСБОБАЛ-Варна извършва прегледи на пациенти по НЗОК, както и срещу заплащане по определен график и след предварително записване.

Чети още

 

 

УСБОБАЛ-Варна - Варна ЕООД е Университетска специализирана болница по очни болести за активно лечение, в което се извършва офталмологична диагностика и профилактика на населението от Варненска област и Североизточна българия . Болницата е единствената по рода си за специализирана помощ в областта на офталмологията на територията на България.

ул. Дойран 15
9000, гр.Варна

За планови прегледи всеки ден от 8:00 до 20:00ч Консултации и неотложна помощ - денонощно
052 63 49 01