Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

История

                          

История на СБОБАЛ и катедра по Очни  болести  и зрителни   науки

 

СБОБАЛ -  Варна  ЕООД е университетско болнично заведение за активно лечение, в което се извършва офталмологична диагностика и профилактика на населението от Варненска област и Североизточна българия . Болницата е единствената по рода си за специализирана помощ в областта на офталмологията на територията на България.


„Специализираната  болница за очни болести с активно лечение – Варна“ ЕООД (СБОБАЛ– Варна“ ЕООД )е водещо лечебно заведение, осигуряващо специализирана медицинска помощ  по офталмология  в  България. Преместена е на настоящият си адрес  през 1980г. по инициатива и с активното съдействие на проф. Н. Константинов. През 1999г. с решение на Министерски съвет, болницата става собственост на общината и е регистрирана като ЕООД . Първият медицински директор е д-р С. Нанева до 1992 г., следвана от д-р В. Иванов, до 2004г,  д-р Д. Драганов до 2012, д-р Р. Тошев до 2019. Понастоящем медицински управител е проф.д-р Хр. Групчева.


Първоначално болницата има 100 легла  и четири отделения- кератопластика, глаукомно, аблационно и детско отделение, операционен сектор с 4 работни маси в две зали, амбулаторна операционна и поликлиничен сектор с 8 кабинета. Развити са и методи за физикална терапия- иглотерапия и магнитотерапия.
Във връзка с променените стандарти и законодателство през 1999г., болницата е преструктурирана и отделенията са обединени в две хирургични отделения с 50 легла и консултативно-диагностичен сектор. Две години по- късно икономическите условия налагат окрупняване и създаване на едно хирургично отделение  с 40 легла и диагностично- консултативно отделение. Поликлиничната дейност включва: приемно-спешен кабинет и консултативни кабинети- детски, глаукомен, лазарен кабинет.
В годините диагностиката и лечение на очните заболявания  в лечебното заведение следват иноваците в офталмологията. Болницата е първото лечебно заведение, където е въведена пенетрираща кератопластика. Въвеждането на нови хирургични методики е резултат от международните контакти с Институт „Филатов“-Одеса, болница “Миделхайм“-Холандия, Очна клиника към Университета Людвиг-Максимилиан –Мюнхен, болница Морфийлдс-Лондон, Орбис Интернешънъл. Проф Хр.Групчева и екипът и налагат използване на редица нови методи на изследване и оперативни техники – конфокална биомикроскопия, амниотична мембрана при лечение на заболяване на предна очна повърхност, подготовка, преработка и трансплантация на  амниотична мембрана и лимбални стволови клетки при заболявания на преден очен сегмент, крослинкинг при кератоконус и заболявания на роговицата, приложение на анти-съдово пролиферативен фактор.


През 2004г.  СБОБАЛ - Варна ЕООД получава международен сертификат за качество ISO 90011: 2001. През 2004г.  СБОБАЛ беше определена за национална база за провеждане на двете нива на Международния съвет по офталмология. През 2014г. болницата е акредитирана от Европейски Борд по Офталмология.  


От 2011г.  в СБОБАЛ работи и АМЦСМП ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР- ВАРНА ЕООД. Това  дъщерно дружество обслужва амбулаторно пациенти по договор с НЗОК. В очна болница е базирана и Катедрата по очни болести и зрителни науки, наследник на създадената през 1963г. Катедрa по очни болести. В продължение на първите  4 години обучението на студентите се осъществява от д-р Дора Пенчева – редовен асистент и хоноруван асистент  д-р Т. Кънчева. В следващите 3 години  лекции се изнасят от  проф. д-р  Е. Живков, д-р К. Хинтова ВМИ, д-р  В. Денев, доц Н. Константинов и д-р Дъбов  главни асистенти в ИСУЛ. През 1967-1979г.  ръководител катедра е доц. Д-р Н. Константинов. От 1967г. в Катедрата постъпват последователно като асистенти д-р Д. Групчев, д-р С. Павлова, д-р Е. Контрова,  д-р Т. Митов,  д-р В. Иванов,  д-р Хр. Цонева,  д-р В. Кръстева, д-р И. Матеева,  д-р Д. Георгиев, д-р Б. Ненкова,  д-р Хр. Групчева. Д-р Д. Групчев въвежда за първи път в България лазерната трабекулопластика при глаукома. През 1980г.катедрата се пребазира в новооткритата сграда на Специализирана очна болница. От 1969-1985г.  в Катедрата работи студентски кръжок, удостоен с много награди  за студенско научно творчество. През  1982г. за ръководител на Катедрата е избрана  доц. д-р  Д. Пенчева. Иновативните методи за изследване и научните разработки извършвани в катедрата са били обеспечени с клинична -  фото- и химична лаборатория. През 1982г. д-р Т. Митов защитава дисертация в Института  „В.П. Филатов“.  През 1988г. е избран за доцент. През 1983.г д-р Д. Георгиев защитава дисертация, а през1991г. е избран за доцент. Д-р. Е.Контрова защитава дисертация през 1990г , а през 1996г е избрана за доцент. За периода 1992г. - 2000г.  ръководител е доц.Т. Митов. За периода 2001-2003г.  ръководител е доц. Е. Контрова. През 2003г. се създава обединена Катедра по неврохирургия, УНГ и очни болести с ръководител доц. д-р С. Дянков. От 2005г. ръководител е доц. Е. Контрова. От 2012г. ръководил на катедрата е проф.д-р Хр.Групчева.  В момента в катедрата работят трима хабилитирани преподаватели: проф.д-р Хр.Групчева, доц Б.Ненчева, доц Я.Манолова. От 2013 беше създаден УС „медицински оптик“, а от 2018 УС „оптометрист, на който понастоящем е ръководител проф З. Златарова. За последния 5 годишен период,18 офталмолога са защитили дисертации на различни научни теми. В момента, учебният процес се обезпечава от млади, квалифицирани  и амбициозни главни асистенти: -д-р Д. Бояджиев дм, д-р Е. Нешкински дм, д-р Жана симова дм и асистенти: д-р М. Радева, д-р М. Бояджиева. УС по оптометрия е обезпечен с д-р Е. Христова, д-р М. Стоева, д-р Й. Андреев, а УС „медицински оптик“ д-р Д. Групчев и преподавател Цв. Михова. В катедрата се обучават специализанти, докторанти, студенти по медицина, дентална медицина, а от 2014г и специалности – медицински оптик –професионален бакалавър и оптометрист – магистър, медицински сестри и акушерки – бакалавър.

 

 

Контролни прегледи

Датите на контролните прегледи се уточняват с лекуващия лекар и са упоменати в медицинската документация.

Чети още
Безплатни прегледи

Специалистите от СБОБАЛ провеждат ежегодно безплатни прегледи по програми „Детско зрение“ и „Глаукома“.

Чети още
НЗОК

СБОБАЛ-ВАРНА извършва прегледи на пациенти по НЗОК, както и срещу заплащане по определен график и след предварително записване.

Чети още

 

 

СБОБАЛ - Варна ЕООД е болнично заведение за активно лечение, в което се извършва офталмологична диагностика и профилактика на населението от Варненска област и Североизточна българия . Болницата е единствената по рода си за специализирана помощ в областта на офталмологията на територията на България.

ул. Дойран 15
9000, гр.Варна

За планови прегледи всеки ден от 8:00 до 20:00ч Консултации и неотложна помощ - денонощно
052 63 49 01