Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Kонкурс за длъжностите Началник Отделение по очни болести и Главна медицинска сестра

„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД, на основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжностите Началник Отделение по очни болести и Главна медицинска сестра.

 1. Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:
 1. За позиция Началник Отделение по очни болести:
 • Диплома за висше образование по специалност „Медицина“;
 • Свидетелство за призната специалност „Очни болести“;
 • Придобит трудов стаж като хирург в очна болница, клиника или отделение не по-малко от 5 (пет) години.
 1. За позиция Главна медицинска сестра:
 • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“;
 • Придобит трудов стаж в очна болница, клиника или отделение не по-малко от 5 (пет) години.

 

 1. Срок:

В срок до 04.12.2023 г., кандидатите следва да представят в Административно-стопански отдел на „СБОБАЛ-Варна“ ЕООД, с адрес: гр. Варна, ул. „Дойран“ №15, следните документи:

 1. За позиция Началник Отделение по очни болести:
 • Заявление за допускане до конкурс в свободен текст;
 • Автобиография;
 • Диплома за висше образование по специалност „Медицина“;
 • Свидетелство за призната специалност „Очни болести“;
 • Документ за доказване на трудов стаж.
 1. За позиция Главна медицинска сестра:
 • Заявление за допускане до конкурс в свободен текст;
 • Автобиография;
 • Диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“;
 • Документ за доказване на трудов стаж.

 

 1. Провеждане на конкурса
 1. Първи етап – проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „СБОБАЛ-Варна“ ЕООД;
 2. Втори етап – събеседване с допуснатите кандидати.
 1. Срок на трудовия договор – до три години.

Длъжностната характеристика за всяка позиция ще бъде предоставена на кандидатите на място, при подаваене на документите.

 

Контролни прегледи

Датите на контролните прегледи се уточняват с лекуващия лекар и са упоменати в медицинската документация.

Чети още
Безплатни прегледи

Специалистите от УСБОБАЛ-Варна провеждат ежегодно безплатни прегледи по програми „Детско зрение“ и „Глаукома“.

Чети още
НЗОК

УСБОБАЛ-Варна извършва прегледи на пациенти по НЗОК, както и срещу заплащане по определен график и след предварително записване.

Чети още

 

 

УСБОБАЛ-Варна - Варна ЕООД е Университетска специализирана болница по очни болести за активно лечение, в което се извършва офталмологична диагностика и профилактика на населението от Варненска област и Североизточна българия . Болницата е единствената по рода си за специализирана помощ в областта на офталмологията на територията на България.

ул. Дойран 15
9000, гр.Варна

За планови прегледи всеки ден от 8:00 до 20:00ч Консултации и неотложна помощ - денонощно
052 63 49 01