Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

МУ-Варна е домакин на специализирано обучение за млади офталмолози за повишаване на научно-изследователските им компетенции

МУ-Варна е домакин на специализирано обучение за млади офталмолози за повишаване на научно-изследователските им компетенции


От 28 март до 1 април по инициатива на Българското дружество по офталмология /БДО/ се провежда специализирано обучение за млади офталмолози, насочено към събиране, обработка и представяне на научни резултати. Обучението е в партньорство с Българската академия на науките, Медицинските университети във Варна, Плевен, Пловдив и София, а лекторите са осигурени от безвъзмезден грант, предоставен от фармацевтичния бизнес. Целта на обучението е повишаване на научно-изледователските умения и компетенции на младите офталмолози, с акцент върху възможностите за кариерно развитие с научна насоченост.

В програмите за специализация няма модул за научно развитие и специализантите, които не са докторанти, не получават структурирано обучение. Акцентите на обучителния форум са епидемиология, биостатистика, анализ на публикуваната литература и интерпретация на собствени и чужди резултати. Особено внимание ще бъде обърнато на качеството на живот, значението на неговото измерване и ролята на качеството на зрение в този контекст.

 

Акцентът е върху съвременните изисквания за обобщаване на собствения и литературен опит в публикации, с възможност за изпращане към списание в реферирани бази данни. БДО отчита, че независимо от високата квалификация на българските офталмолози, наукометричните показатели на цялата общност се нуждаят от подобрение. Ето защо таргетирането на младите специализанти е инвестиция, която ще осигури силна научна позиция в бъдеще.

Отчитайки факта, че специализантите имат много ангажименти, семинарът ще се проведе в три точки на България, което позволява дневно участие без пътуване и престой. На 28 март домакин е МУ-Варна, на 31 март - МУ-Пловдив, а на 1 април - Българската академия на науките.

Участниците в семинара имат възможност още тази година да приложат наученото и да го превърнат в ценна компетенция, като могат да участват в конкурс за най-добро научно съобщение. Финалът му ще се проведе на 28 септември в курорта Албена, по време на 25-я Конгрес на БДО  под надслов „Светлината има значение“. 

 

Контролни прегледи

Датите на контролните прегледи се уточняват с лекуващия лекар и са упоменати в медицинската документация.

Чети още
Безплатни прегледи

Специалистите от СБОБАЛ провеждат ежегодно безплатни прегледи по програми „Детско зрение“ и „Глаукома“.

Чети още
НЗОК

СБОБАЛ-ВАРНА извършва прегледи на пациенти по НЗОК, както и срещу заплащане по определен график и след предварително записване.

Чети още

 

 

СБОБАЛ - Варна ЕООД е болнично заведение за активно лечение, в което се извършва офталмологична диагностика и профилактика на населението от Варненска област и Североизточна българия . Болницата е единствената по рода си за специализирана помощ в областта на офталмологията на територията на България.

ул. Дойран 15
9000, гр.Варна

За планови прегледи всеки ден от 8:00 до 20:00ч Консултации и неотложна помощ - денонощно
052 63 49 01